Koulutustarjonta tiedekunnittain

Humanistinen tiedekunta

Humanistisessa tiedekunnassa opiskeltavat pääaineet:

 • Arkeologia
 • Englannin kieli
 • Espanja
 • Folkloristiikka
 • Fonetiikka
 • Italia
 • Kansatiede
 • Klassilliset kielet ja antiikin kulttuuri
  • Kreikkalainen filologia
  • Latinalainen filologia
 • Kotimainen kirjallisuus
 • Kulttuurihistoria
 • Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelma (Pori)
 • Mediatutkimus
 • Musiikkitiede
 • Pohjoismaiset kielet
 • Ranska
 • Saksan kieli
 • Suomen historia
 • Suomen kieli ja suomalais-ugrilainen kielentutkimus
 • Taidehistoria
 • Uskontotiede
 • Yleinen historia
 • Yleinen kirjallisuustiede

Humanistisen tiedekunnan maisteriohjelmat:

 • Master's Degree Programme in Nordic Cultural Resilience and Social Change
 • Master's Degree Programme in Gender Studies
 • Suomen ja sen sukukielten maisteriohjelma 
 

Kasvatustieteiden tiedekunta

 • Kasvatustieteiden koulutus (kasvatustiede, aikuiskasvatustiede ja erityispedagogiikka), Turku
 • Käsityön aineenopettajan koulutus, Rauma
 • Lastentarhanopettajan koulutus, Rauma
 • Luokanopettajan koulutus, Rauma ja Turku
 • Kasvatustieteen (varhaiskasvatus) maisteriohjelma, Rauma
 • Education and Learning  -maisteriohjelma, Turku
 

Lääketieteellinen tiedekunta

 • Lääketiede
 • Hammaslääketiede
 • Biolääketiede
 • Terveystiede
 • Master's Degree Programme in Biomedical Sciences
 • Master's Degree Programme in Human Neuroscience
 

Luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunta

Luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunnan tutkinto-​​oh​​jelmat:

 • ​Biokemia
 • Biologia
 • Biotekniikka
 • Fysikaaliset tieteet
 • Geologia
 • Kemia
 • Maantiede
 • Matematiikka ja tilastotiede
 • Tietojenkäsittelytieteet
 • Tietotekniikka   
 • Ympäristötiede (vain kandidaatin tutkinto)

Luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunnan maisteri​​oh​​jelmat

 • Biokemia
 • Biotekniikka (DI)
 • Ekologia ja evoluutiobiologia 
 • Elintarvikekemia
 • Fysikaaliset tieteet
 • Fysiologia ja genetiikka 
 • Geologia
 • Kemia
 • Maantiede 
 • Matematiikka 
 • Molekulaarinen kasvibiologia ja bioenergetiikka
 • Tietojenkäsittelytieteet
 • Tietotekniikka (DI)
 • Tilastotiede

Luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunnan kansainväliset maisteri​​oh​​jelmat:

 • Master's Degree Programme in Biomedical Sciences
 • Master's Degree Programme in Digital Health and Life Science
 • Master's Degree Programme in Embedded Computing
 • Master's Degree Programme in Food Development
 • Master's Degree Programme in  Information Security and Cryptography
 • Master's Degree Programme in  Physical and Chemical Sciences
 

Oikeustieteellinen tiedekunta

 • Oikeustiede
 • Master’s Degree Programme in Law and Information Society
 

Turun kauppakorkeakoulu

 • Kauppatieteet
  • Laskentatoimi ja rahoitus
  • Johtaminen ja organisointi
  • Markkinointi
  • Kansainvälinen liiketoiminta
  • Toimitusketjujen johtaminen
  • Yrittäjyys
  • Taloustiede
  • Yritysjuridiikka
  • Talousmaantiede
  • Tietojärjestelmätiede
 • Taloustiede (VTK+VTM)
  • Tietojärjestelmätiede (FM)

   

  • Master’s Degree Programme in Futures Studies, FUTU
  • Master’s Degree Programme in Global Innovation Management, GIM

  Turun kauppakorkeakoulu / Porin yksikkö

  • Asiantuntijaorganisaatioiden liiketoimintaosaamisen maisteriohjelma
   • Laskentatoimi ja rahoitus
   • Johtaminen ja organisointi
   • Markkinointi

  Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta

  • Filosofia
  • Logopedia
  • Poliittinen historia ja valtio-oppi
  • Psykologia
  • Sosiaalitieteet: 
   • Sosiaalipolitiikka
   • Sosiologia
   • Taloussosiologia
  • Sosiaalityö
  • Master’s Degree Programme in East Asian Studies

  Asiasana:
  Tagit:

  20014 Turun yliopisto, Finland
  Puhelinvaihde: 029 450 5000

  Henkilöhaku

  Seuraa meitä: 
  Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
  Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
  © Turun yliopisto