Opintojen rakenne ja kesto

Kaksiportainen tutkintojärjestelmä

Kaksiportaisuus tarkoittaa sitä, että perustutkinto muodostuu alemmasta korkeakoulututkinnosta (180 opintopistettä) ja ylemmästä korkeakoulututkinnosta (useimmiten 120 opintopistettä).

Alempaa korkeakoulututkintoa kutsutaan kandidaatin tutkinnoksi ja ylempää maisterin tutkinnoksi. Kaikki opiskelijat, lukuun ottamatta lääketieteen alojen opiskelijoita, suorittavat siis myös alemman korkeakoulututkinnon. Opiskelijat valitaan yleensä niin, että he saavat heti oikeuden myös ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamiseen.

Opiskelun tavoiteaika

Yhteensä 300 opintopisteen laajuisten alemman ja ylemmän korkeakoulututkintokokonaisuuksien opiskelun tavoiteaika on viisi lukuvuotta. Tästä kolme vuotta kuluu alemman ja kaksi vuotta ylemmän tutkinnon suorittamiseen. Joidenkin tutkintojen laajuus on hieman suurempi ja silloin myös opintojen tavoitteellinen suoritusaika on pidempi.

Tutkintojen sisällöt

Alempi korkeakoulututkinto koostuu useimmiten pääaineen ja yhden tai useamman sivuaineen opinnoista, kieliopinnoista sekä mahdollisista vapaista opinnoista. Sivuaineen voi valita Turun yliopiston oppiaineista joko oman tiedekunnan tai muiden tiedekuntien tarjonnasta. Sivuainetta voi hakea myös toisesta yliopistosta (ns. JOO-opiskelu). Alempi korkeakoulututkinto antaa perustan maisterin tutkinnon suorittamiselle.

Ylempään korkeakoulututkintoon kuuluvat pääaineen syventävät opinnot, joihin sisältyy pro gradu -tutkielman teko, sekä mahdolliset muut opinnot. Tutkinto antaa hyvän perustan tieteellisille jatko-opinnoille kohti tohtorin tutkintoa.

 

 

 

Asiasana:
Tagit:

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto