Näin mentorointi etenee

Mentoroinnin vaiheet

Mentorien ja opiskelijoiden hakuaika ohjelmaan on syys-lokakuussa. Parit yhdistetään loka-marraskuussa ja ohjelmaan osallistuvat saavat tiedon paristaan ja yhteisistä seminaaripäivistä marras-joulukuussa.

Ohjelma käynnistyy tammikuussa, jolloin mentoreille ja opiskelijoille järjestetään koulutusseminaari ja parien tutustumistapaaminen. Parit saavat työskentelynsä tueksi mentorointioppaan.

Alkuvaiheessa mentori ja mentoroitava tutustuvat toisiinsa ja luovat yhdessä pelisäännöt sekä suunnitelman työskentelylleen. Heti aluksi on erityisen tärkeää keskustella mentoroinnin ja molempien osapuolten tavoitteista.

Vuoden aikana mentoriparit sopivat omatoimisesti säännöllisiä kahdenkeskisiä tapaamisia, joissa he keskustelevat yhdessä sopimistaan teemoista.

Mentorointivuoden lopuksi kootaan yhteen vuoden anti. Mentorointiohjelman virallinen ja koordinoitu osuus päättyy vuoden lopussa, mutta mentoripari voi toki halutessaan jatkaa keskinäisiä tapaamisia ohjelman ulkopuolella.

Mentorointivuoden vaiheisiin kuuluu vähintään kolme kaikille yhteistä seminaaria:  

  • Koulutusseminaari ja neilikkatapaaminen tammikuussa

  • Työelämätaidot -seminaarit touko-kesäkuussa

  • Päätösseminaari marraskuussa

Näiden kolmen seminaarin lisäksi järjestetään mentorien vertaisseminaari sekä mahdollisia teemaseminaareja osallistujien toiveiden mukaisesti.

Mentorointiparien tapaamiset

Yhteisten seminaarien välillä mentorointiparit tapaavat toisiaan säännöllisesti.

Jotta mentoroinnista saa riittävän hyödyn, suosittelemme, että parit tapaavat vähintään viisi kertaa. Keskimäärin mentorointiparit tapaavat ohjelman aikana 5-8 kertaa. Parit sopivat tapaamisaikataulustaan itsenäisesti, ja ajankohdat kannattaa sopia hyvissä ajoin, vaikka jo ensimmäisellä tapaamisella. 

Sovituista tapaamisista kannattaa pitää kiinni, sillä jatkuvat perumiset voivat heikentää osapuolten motivaatiota ylläpitää mentorointisuhdetta. Mentorointi perustuu kahdenväliseen vuorovaikutussuhteeseen, jonka kivijalkoja ovat molemminpuolinen avoimuus, luottamus ja sitoutuminen.

Mentoriparit saavat muovata tapaamis- ja työskentelytapansa, sekä valita tapaamispaikkansa itselleen parhaiten sopivaksi. Hyväksi käytännöksi on koettu esimerkiksi keskustelun kietominen tiettyjen teemojen ympärille kullakin tapaamisella. 

Tapaamisiin kannattaa myös varata riittävästi aikaa, noin puolestatoista tunnista kahteen tuntiin. Tavallisimpia tapaamispaikkoja ovat olleet mentorin työpaikka, kahvila ja yliopiston yleiset tilat, mutta tapaamisten puitteita rajoittaa vain mielikuvitus.

Mentorointiparimme ovat myös muun muassa käyneet vierailukäynneillä toisissa alan yrityksissä. Eräs pari yhdisti mentorointitapaamisen yhteiseen kalastusretkeen.

Mentoroinnin pelisäännöt

Pelisäännöt on yksi tärkeimmistä asioista, joista mentorointiparin tulisi sopia heti mentoroinnin alkuvaiheessa.

Pelisääntöjen avulla osapuolet tietävät, mitä toinen odottaa ja edellyttää pariltaan ja miten eri tilanteissa toimitaan.

Molemmat myös tietävät omat vastuunsa, velvollisuutensa ja tehtävänsä prosessissa.

Sovi ainakin näistä:

  • Tapaamiset: Kuinka usein tavataan? Miten pitkään kerrallaan? Missä tavataan?

  • Sovitaanko tapaamisten teemat yhdessä etukäteen vai ilmoittaako opiskelija käsiteltävän teeman mentorille ennen kutakin tapaamista

  • Miten opiskelija ja mentori ovat yhteydessä toisiinsa tapaamisten välillä

  • Osapuolten roolit ja vastuu mentorointisuhteessa

Asiasana: mentorointi;
Tagit: alumnitoiminta;

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto