Arvostusta ja tukea tutkijoille

Itsearviointi  

Turun yliopiston tavoitteena on tehdä yliopistosta tutkijoille entistä houkuttelevampi  ja innostavampi työympäristö. Tässä yliopiston strategiset tavoitteet liittyvät Euroopan komission laaja-alaiseen pyrkimykseen nostaa tutkimuksen ja innovaatioiden laatua Euroopassa.

Helmikuussa 2016 vietiin loppuun HRS4R-hankkeen itsearviointi, jonka prosessi ja tulokset on kuvattu oheisessa raportissa:

Self-Assessment Report and revised Action Plan for 2016-2017.

Hankkeen taustaa ja aiemmat vaiheet   

Tutkijoiden eurooppalainen peruskirja ja Säännöstö tutkijoiden työhönotosta (englanninkielinen lyhenne Charter & Code) sisältävät suosituksia ja hyviä käytänteitä tutkijoiden työoloista ja rekrytoinnista.  Euroopan komissio käynnisti peruskirjan käyttöönottoa tukemaan Human Resources Strategy for Researchers (HRS4R) -hankkeen. Hankkeen tavoitteet toteuttaville organisaatioille komissio myöntää HR Excellence in Research -logon.

Vuonna 2012, Turun yliopisto liittyi ensimmäisten suomalaisten yliopistojen joukossa hankkeen kolmanteen kohorttiin. Kesäkuussa 2013 Euroopan komissio hyväksyi Turun hankkeen toteutuksen ja toimintasuunnitelman sekä myönsi Turun yliopistolle oikeuden käyttää HR Excellence in Research -logoa.
 
Hankkeen ensimmäisessä (Gap Analysis) vaiheessa yliopisto arvioi toimintonsa, ohjeistuksensa ja prosessinsa verraten niitä Turkijoiden eurooppalaisen peruskirjan suosituksiin. Tietoa vahvuuksista ja puutteista sekä kehittämisehdotuksia kerättiin useiden kanavien kautta eri tutkijanuran vaiheissa olevilta tukijoilta - myös apuarahalla toimivilta - sekä tutkimuksen tukitehtävissä toimivalta henkilökunnalta. Osallistava prosessi eri tiedonkeruukanavineen on kuvattu alla olevassa kaaviossa.
 
 

 Turun yliopiston Action Plan (2013-2015)

Toimintasuunnitelmassa kuvattiin HRS4R-hankkeen yleinen kulku sekä Turun yliopiston toteuttamistavan erityispiirteet sekä hankkeen avulla tunnistetut  keskeiset kehittämisalueet ja -tavoitteet. Toimintasuunnitelman lopussa on taulukkomuotoon tiivistettynä ne konkreettiset toimenpiteet, joihin Turun yliopisto sitoutui, toimenpiteistä vastaavat yksiköt ja toteutuksen aikataulu.
 

Asiasana: Viestintä;
Tagit:
HR_01_220px.png20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto