Tutkimuksen eettisyys
Eettinen ennakkoarviointi palvelee kahta tarkoitusta: se suojelee tutkittavia ja varmistaa tutkijan oikeusturvaa. Se auttaa osaltaan ylläpitämään väestön luottamusta tieteelliseen tutkimukseen ja tutkijoihin. Myös monet julkaisusarjat ja tutkimuksen rahoittajat edellyttävät tutkimusten eettistä ennakkoarviointia.
 
Eettisessä tutkimuksessa on kunnioitettava tutkittavien henkilöiden ihmisarvoa ja oikeuksia, mikä asettaa rajoituksia sille, minkälaisia tutkimuksia voidaan tehdä.
 
Turun yliopistossa toteutetaan eettistä ennakkoarviointia kaikissa sellaisissa ihmiseen kohdistuvissa tutkimuksissa, joiden voidaan arvella aiheuttavan vahinkoa tutkittavalle. Lääketieteellisissä tutkimuksissa tällaista ennakkoarviointia on edellytetty jo pitkään.
 
Ennakkoarvioinnin tarvitsevien tutkimusten kriteerit sekä menettely lausunnon pyytämiseksi löytyvät vasemman laidan navigaatiosta.
 
Selvimmin eettisen tutkimuksen periaatteet käyvät ilmi Tutkimuseettisen neuvottelukunnan kirjaamasta hyvästä tieteellisestä käytännöstä.  
Asiasana: eettinen toimikunta;eettiset ohjeet;
Tagit:

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto