Eettinen toimikunta

Eettisen toimikunnan tehtävät

Turun yliopiston eettisen toimikunnan tehtävänä on

  • aktivoida ja ylläpitää tutkimusetiikkaan liittyvää keskustelua yliopistoissa
  • edistää ja valvoa erityisesti tutkimuseettisen koulutuksen toteutumista yliopistoissa sekä opastaa tutkimuseettisissä kysymyksissä
  • toimia asiantuntijaelimenä yliopistoissa esiin tulevissa tutkimuseettisissä ongelmatilanteissa
  • arvioida ihmisiin kohdistuvien ei-lääketieteellisten tutkimushankkeiden eettisyyttä ja antaa niistä lausuntoja
  • seurata alan (ei-lääketieteellisen tutkimuksen) kansainvälistä kehitystä
  • seurata alan kansallisen ohjeistuksen laadintaa ja valmistautua kansallisen ohjeistuksen käyttöönottoon Turun yliopistossa

Toimikunnan arvioimat tutkimukset

Tutkimusala

Eettinen toimikunta ennakkoarvioi kaikki ei-lääketieteelliset ihmiseen kohdistuvat tutkimukset, joihin osallistuminen saattaa aiheuttaa tutkittaville joko suoraa tai välillistä vahinkoa. Vahingolla tarkoitetaan tutkittavalle (joka voi olla myös ryhmä, organisaatio tai muu oikeushenkilö) aiheutettavaa fyysistä, psyykkistä, sosiaalista tai taloudellista haittaa, joka on vastoin tutkittavan etua ja joka samalla rikkoo hänen oikeuksiaan. Esimerkkinä tällaisesta vahingosta voisi olla fyysisen tai psyykkisen vamman aiheutuminen, sosiaalisten suhteiden kariutuminen tai opiskelun ja työnsaannin vaikeutuminen. Myös tietosuojan vaarantuminen voi vahingoittaa tutkittavia monin tavoin.

Tutkimusaloja, joita eettinen ennakkoarviointi erityisesti koskee, ovat hoitotiede, liikuntatiede, psykologia ja sosiaalityö, mutta arvioinnin piiriin otetaan myös sellaiset humanistiset, yhteiskuntatieteelliset, kauppatieteelliset, kasvatustieteelliset, oikeustieteelliset ja luonnontieteelliset tutkimukset, joiden menetelmät koskettavat jossain vaiheessa ihmisiä ja tutkimuksella on mahdollista aiheuttaa vahinkoa edellä kuvatulla tavalla.

Tutkimuksen taso

Eettinen ennakkoarviointi on tehtävä väitöskirjatutkimuksista ja muista tieteellisistä tutkimuksista, jotka kohdistuvat ihmiseen ja täyttävät muut asetetut kriteerit.

Perustutkinnon opinnäytetöistä (kandidaatintutkielmat ja pro gradu -tutkielmat) ei tarvitse tehdä eettistä ennakkoarviointia, ellei työn ohjaaja katso sitä aiheelliseksi.

Työn ohjaaja kantaa näissä tapauksissa vastuun ja tekee mahdollisen lausuntopyynnön. Hänen tulee myös varmistaa, että opiskelija tuntee hyvän tieteellisen käytännön ja sen loukkausten käsittelemisen.​

Asiasana: tutkimuspalvelut;
Tagit:
 

 Eettisen toimikunnan jäsenet

 
​Toimikaudella 1.10.2016-30.9.2019 Turun yliopiston eettisen toimikunnan kokoonpano on seuraava:
 
Puheenjohtaja:
Professori Veikko Launis
 
Jäsenet:
Apulaisprofessori Elina Jaakkola
Yliopistonlehtori Heini Kainulainen
Yliopistonlehtori Mika Koivisto
Lehtori Jarmo Niemi
Professori Mika Scheinin
Lakimies Ida Similä
Professori Riitta Suhonen
Dosentti Sakari Suominen
Yliopistonlehtori Riitta Turtiainen
Yliopistotutkija Marjaana Veermans
TYY:n edustaja Sirpa Mäki-Turja-Rostedt
 
Sihteeri: 
 
Taru Wester
taru.wester@utu.fi
puh. 050 568 1687

Lausuntopyynnöt tulee toimittaa sihteerille kaksi viikkoa ennen kokousta.

Lausuntopyynnöt toimitetaan sähköpostitse mieluiten yhtenä pdf:nä tai osoitteeseen:

Turun yliopisto
Kehittämispalvelut
Taru Wester
20014 Turun yliopisto

 

Talvi/kevät 2019 kokoukset

4.6.2019

23.4.2019

13.3.2019

31.1.2019


Syksyn 2018 kokoukset

17.12.2018

Lausuntopyynnöt liitteineen on toimitettava viimeistään 3.12.2018

31.10.2018

Lausuntopyynnöt liitteineen on toimitettava viimeistään 17.10.2018

4.9.2018

Lausuntopyynnöt liitteineen on toimitettava viimeistään 21.8.2018

Kevään 2018 kokoukset

4.6.2018

Lausuntopyynnöt liitteineen on toimitettava viimeistään 21.5.2018

9.5.2018

Lausuntopyynnöt liitteineen on toimitettava viimeistään 25.4.2018

5.3.2018

Lausuntopyynnöt liitteineen on toimitettava viimeistään 19.2.2018

29.1.2018

Lausuntopyynnöt liitteineen on toimitettava viimeistään 15.1.2018

 

Syksyn 2017 kokoukset

11.12.2017

Lausuntopyynnöt liitteineen on toimitettava viimeistään 27.11.2017

27.10.2017

Lausuntopyynnöt liitteineen on toimitettava viimeistään 13.10.2017

11.9.2017

Lausuntopyynnöt liitteineen on toimitettava viimeistään 28.8.2017

 

Kevään 2017 kokoukset

8.6.2017


Lausuntopyynnöt liitteineen on toimitettava viimeistään 26.5.2017

3.5.2017

Lausuntopyynnöt liitteineen on toimitettava viimeistään 19.4.2017

6.3.2017

Lausuntopyynnöt liitteineen on toimitettava viimeistään 20.2.2017

23.1.2017

Lausuntopyynnöt liitteineen on toimitettava viimeistään 9.1.2017


 

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto