Kenen pitää hakea lausuntoa?
Lausuntoa hakee tutkimuksesta vastaava henkilö, jonka tutkimusryhmä valitsee keskuudestaan. Tutkimuksesta vastaava henkilö on yleisimmin hankkeen päätutkija (esimerkiksi väitöskirjatyöntekijä), mutta kyseeseen voi tulla myös tutkimusprojektin johtaja.
 
Perustutkinnon opinnäytetöistä (esim. kandidaatintutkielmista ja pro gradu -tutkielmista) lausuntopyynnön tekee työn ohjaaja, jos katsoo sen tutkimuksen luonteen takia tarpeelliseksi.


 
Asiasana:
Tagit:

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto