Opinnäytetyöt

Perustutkinnon opinnäytetöistä (esim. kandidaatintutkielmat ja pro gradu -tutkielmat) ei tarvitse pyytää eettisen toimikunnan ennakkoarviointia, ellei työn ohjaaja tai oppiaine katso sitä aiheelliseksi.

Tutkimusalalla (esim. hoitotiede) voi olla tästä poikkeavia käytäntöjä, jotka ovat sinällään riittäviä. Työn ohjaaja kantaa opinnäytetöissä vastuun ja tekee mahdollisen lausuntopyynnön. Hänen tulee myös varmistaa, että opiskelija tuntee hyvän tieteellisen käytännön ja sen loukkausten käsittelemisen.

Asiasana:
Tagit:

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto