Palvelututkimukset ja yhteistyö

Turun yliopisto tarjoaa tilaustutkimuksia yritysten ja yhteisöjen käyttöön.

Opiskelijoiden tekemät projektit ja opinnäytetöinä teetetyt selvitykset ovat helppo tapa hyödyntää yliopiston osaamista ja tutustua tulevaisuuden osaajiin.

Osa palveluista on valmiiksi paketoituja ammattimaisia palveluita, joita tarjotaan erityisistä tutkimusyksiköistä. Yksiköitä, jotka ovat jo lähtökohtaisesti erikoistuneet palvelututkimukseen edustaa esimerkiksi Turun kauppakorkeakoulussa toimiva Centre for Collaborative Research (CCR), joka tekee muun muassa taloudellisten vaikutusten arviointeja ja erilaisia kehittämishankkeita. Tietotekniikkaan liittyviä yrityspalveluja ja tutkimusta tarjoaa Work Informatics, joka on myös Turun yliopiston Informaatioteknologian laitoksen kansainvälinen maisteriohjelma.

Turun yliopisto on monitieteinen yhteisö, josta löytyy osaamista yhtä lailla ihmistieteissä, liiketaloudessa kuin luonnon- tai lääketieteissä. Kun etsit vaikkapa ammattiosaamista historia- ja kulttuuriaiheisten teosten sisällön tuottamisessa, löydät k&h-tilauskirjat -palvelusta kokonaisvastuullisen toteutuksen.

Kasvatustieteiden tiedekunnassa on yksiköitä, jotka tarjoavat koulutukseen liittyviä tutkimuspalveluita. Kohteena voi olla esimerkiksi oppiminen – siihen liittyvät ongelmat, teknologian hyödyntäminen tai koulutuksen arviointi ja kehittäminen.

Luonnontieteellistä tutkimusta tarjoavia yksiköitä ovat esimerkiksi Teollisuusfysiikan laboratorio, joka muun muassa suunnittelee ja kehittää menetelmiä sekä laitteita teollisuuden tutkimus- ja kehitystyöhön. Evoluutiobiologian sovelluskeskuksessa suoritetaan maksullisena palveluna DNA sekvenssi- ja fragmenttianalyyseja.

Yritysten on helppo hakea tutkimuskumppania Korkeakoulukumppani-välityspalvelun kautta. Tällöin tarjolla on Turun yliopiston lisäksi muitakin paikallisia korkea-asteen oppilaitoksia. Tutkimukseen liittyvistä palveluista on mahdollista sopia myös suoraan oppiaineiden kanssa ja räätälöidä ne valmiiksi neuvottelemalla toteutuksesta.

​​​Kysymyksiä palvelututkimuksista?

Yritysasiamies Mikko Pohjola
p. 041 437 2044
mikko.pohjola@utu.fi

Asiasana: Viestintä;
Tagit:

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto