Johtoryhmä ja toiminnan profiili

​Tohtoriohjelma Junon johtoryhmään (1.1.2018-31.7.2019) kuuluvat:

Professori Taina Syrjämaa, tohtoriohjelman johtaja (pj) (yleinen historia)
Professori Mika Kallioinen (Suomen historia)
Professori Tutta Palin (taidehistoria)
Professori Terhi Utriainen (uskontotiede)
Tutkijatohtori Kaisa Ilmonen (yleinen kirjallisuustiede)
Yliopistonlehtori Tiina Mahlamäki (uskontotiede)
Professori Maunu Häyrynen (maisemantutkimus)
Tohtorikoulutettava Joonas Kinnunen (arkeologia)
Tohtorikoulutettava Mari Lehto (mediatutkimus)

sihteerinä toimii koordinaattori Kirsi Tuohela

Johtoryhmän tehtävänä on edistää historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen tohtorikoulutusta Turun yliopistossa. Johtoryhmä suunnittelee koulutustoiminnan päälinjat, tekee esityksen tohtoriohjelmaan valittavista opiskelijoista ja edistää tohtorikoulutuksen paikallista, kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä.

 

Toiminnallinen profiili ja tehtävät (perustamisen yhteydessä keväällä 2011):

  • Laitoksen tohtoriohjelma kartoittaa ohjelmaan kuuluvien opiskelijoiden määrän ja työnkuvat sekä huolehtii siitä, että kaikki laitoksen tohtorikoulutettavat saavat ohjausta väitöstyössään.
  • Tohtoriohjelma selvittää laitoksen jatkokoulutuksen käytäntöjä ja pyrkii mahdollisuuksien mukaan yhtenäistämään jatkokoulutuksessa toteuttavia pelisääntöjä, suoritusvaatimuksia yms.
  • Tohtoriohjelma pohtii mahdollisuuksia yhteisen opetuksen järjestämiseen oppiaineryhmien kanssa, painopisteenä metodiopetus, tiede- ja tutkimusetiikka, tieteen filosofia (esim. klassikkokursseja), urakehitys. Laajempien kurssien ohella kannustetaan järjestämään pienempiä lukupiirejä.
  • Tohtoriohjelma pyrkii laatimaan ns. tietopaketin laitoksen jatkokoulutettaville ja järjestämään jatkokoulutusorientaatiotilaisuuksia uusille jatkokoulutettaville. Tohtoriohjelma järjestää kirjoittamiskoulutusta, esim. englanninkielisten artikkelien kirjoittamisesta.
  •  Tohtoriohjelma tiedottaa jatko-opintoasioista ja järjestää keskustelutilaisuuksia jatkokoulutettavien (ja ohjaajien) oikeuksista ja velvollisuuksista, esim. opetuksen suhteen.
  • Kehitetään yhteistyötä laitoksen tutkimusta koordinoivan ryhmän (tujako) kanssa, esim. tiedekarusellikäytännön muodossa.
  • Järjestetään temaattisia tapaamisia laitoksen koko tutkijakunnalle
  • Tohtoriohjelma kannustaa väitöstyötä tekevien vertaistukiryhmien perustamiseen.
  • Perustetaan tohtoriohjelman moodle-sivut.
Asiasana:
Tagit:

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto