Tohtoriopinnot

Tohtoriohjelma Junossa tohtorikoulutettavien tutkimusalat liittyvät historian, kulttuurin ja taiteidentutkimuksen alaan ja tutkimus on usein moni- tai poikkitieteellistä.

Tohtoriohjelma Juno kattaa historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitoksen kaikki oppiaineet

 • arkeologia, kulttuurihistoria, Suomen historia, yleinen historia
 •  folkloristiikka, kansatiede, uskontotiede 
 • kotimainen kirjallisuus, mediatutkimus, musiikkitiede, sukupuolentutkimus, taidehistoria, yleinen kirjallisuustiede
 • digitaalinen kulttuuri, kulttuuriperinnön tutkimus, maisemantutkimus

Tohtoriohjelman tavoitteena on

 •  järjestää koulutusta, ohjausta ja neuvontaa kaikille tohtorikoulutettaville
 • edistää heidän väitöskirjatyötään  
 •  sitouttaa heitä tutkijayhteisöön ja kannustaa verkostoitumaan tiedeyhteisöön
 • tukea heidän erikoisaloihin liittyvien tietojen ja taitojen syventymistä sekä  asiantuntijuuden kehittymistä.

Tohtoriohjelma tarjoaa koulutuksen ja ohjauksen lisäksi

 • palkallisia tohtorikoulutettavan tehtäviä
 • matka-apurahoja
 • väitöskirjan loppuunsaattamisapurahoja

Tohtorikoulutettavien tulee

 • olla aloitteellisia neuvonnan hakemisessa ja suhteessa ohjaajaan/ohjaajiin
 • osallistua vuosiseurantaan

 

 

Asiasana:
Tagit:
 

 Opetussuunnitelma

 
 

 Kurssit ja apurahat

 

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto