Koulutuspolitiikan, elinikäisen oppimisen ja vertailevan koulutustutkimuksen tohtoriohjelma, KEVEKO

Koulutuspolitiikan, elinikäisen oppimisen ja vertailevan koulutustutkimuksen tohtoriohjelmassa (KEVEKO) tutkitaan oppimista ja koulutusta osana ihmisen elämänkaarta ja sosiaalista sekä kulttuurista toimintaa. Koulutusta tarkastellaan ennen kaikkea yhteiskunnallisena ilmiönä - globaaleissa, monikansallisissa, kansallisissa ja paikallisissa paikallisissa toiminta- ja oppimisympäristöissä.

Oppimisen ja koulutuksen tutkimus on tunnustettu yhdeksi Turun yliopistossa tehtävän tutkimuksen vahvuusalueeksi. KEVEKO on myös mukana partnerina Pohjoismaisessa koulutustutkimuksen kansainvälisessä huippuyksikössä (Nordic Centre of Excellence in Education for Tomorrow, NordForsk) ja sen monikansallisessa tutkimusryhmässä ”Politics & Governance in Justice through Education in the Nordic countries” (2013-2018).

Tohtoriohjelma tarjoaa korkeatasoista ja monipuolista tohtorikoulutusta arvostettujen professorien ja ohjaajien johdolla. Tohtorikoulutettavat kutsutaan myöspuolivuosittain yhden päivän mittaiseen jatkokoulutusseminaariin, jolloin he voivat esittää tutkimustaan ja saada siitä palautetta, myös laitoksen vierailevilta professoreilta. Tarjolla on myös monipuolista tukea kansainvälistymiseen ja verkostoitumiseen. Lupaavien kansainvälisten opiskelijoiden osuus KEVEKOn tohtorikoulutettavista on korkea ja tätä pyritään edelleen lisäämään.

Tohtoriohjelma liittyy erityisesti Turun yliopiston kasvatustieteiden laitoksen sekä Elinikäisen oppimisen ja koulutuksen tutkimuskeskuksen (CELE) tutkimusalueisiin. Lisäksi KEVEKO toimii aktiivisesti Kasvatusalan valtakunnallisessa monitieteisessä tohtorikoulutusverkostossa (FinEd).

Tohtoriohjelman johtoryhmän kaudelle 1.8.2017-31.7.2019 löydät täältä.
UTUGS-palkkapaikoilla olevat tohtorikoulutettavat kausille 2015-2018, 2016-2019, 2017-2020 ja 2018-2021 löydät täältä.


Tutkimusteemoja

  • Vertailevat ja kansainväliset tutkimukset koulutuksen ja koulutuksen hallinnon globaalin, kansallisen ja paikallisen tason politiikkojen integraatiossa.
  • Koulutuspolitiikkojen ja koulutuspolkujen tutkimus, erityisesti koulutuksellisen tasa-arvon ja koulutuksellisen valikoinnin näkökulmasta.
  • Korkeakoulututkimus sekä yliopistoinstituutioiden muuttuvat funktiot ja asemat
  • Elinikäisen oppimisen ja työelämän tutkimus, aikuiskoulutus ja aikuisten kompetenssit
  • Erityisopetuksen, poikkeavuuden ja maahanmuuton tutkimus, nuorisotutkimus

  
Asiasana:
Tagit:


> KEVEKO in English


Suosittelen!


"Tohtorikoulutettavien ja professorien tiivis vuorovaikutus kansallisissa ja kansainvälisissä seminaareissa, samoin kuin kansainvälisesti tunnustettujen vierailevien professorien säännölliset vierailut tekevät tutkimusilmapiiristä rikkaan ja antoisan."

Elizabeth Eta
Tohtorikoulutettava, Kamerun
 

OTA YHTEYTTÄ

KEVEKOn johtaja
Risto Rinne, professori 
Kasvatustieteiden laitos
rinne(at)utu.fi
+358 (0)40 724 911

Koordinaattori
Sanna Niukko
Yliopiston yhteiset palvelut / Kasvatustieteiden tiedekunta
sanna.niukko(at)utu.fi
+358 (0)40 724 8911

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto