UTUGS-law-fi.jpg

Oikeustieteen tohtoriohjelma

​Turun yliopistossa toimii vuonna 2011 perustettu koko yliopiston laajuinen tutkijakoulu, Turun yliopiston tutkijakoulu - UTUGS, joka rakentuu tiedekuntien tuottamista tohtoriohjelmista. Tutkijakoulun tehtävänä on systemaattisen, korkeatasoisen, ohjatun ja kestoltaan hallitun tohtorikoulutuksen järjestäminen ja koordinointi koko Turun yliopistossa. Tutkijakoulu on rakenteeltaan ja toimintatavaltaan tutkijakoulutuksen kehittämisestä annettujen Suomen Akatemian suositusten mukainen.

Oikeustieteellisen tiedekunnan tuottama tohtoriohjelma on oikeustieteen tohtoriohjelma. Kaikki oikeustieteellisessä tiedekunnassa oikeustieteen tohtorin tutkintoa suorittamaan hyväksytyt jatko-opiskelijat kuuluvat ko. tohtoriohjelmaan. Oikeustieteellinen tiedekunta voi olla mukana myös valtakunnallisissa tohtoriohjelmissa ja toimia yhteistyössä muiden tutkijankoulutusohjelmien kanssa.

Tohtoriohjelmasta vastaavat tohtoriohjelman johtaja ja tohtoriohjelman johtoryhmä.

Asiasana:
Tagit:


hae-tohtoriohjelmaan.png20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto