Oppimisen, opetuksen ja oppimisympäristöjen tutkimuksen tohtoriohjelma
Oppimisen, opetuksen ja oppimisympäristöjen tutkimuksen tohtoriohjelmassa (OPPI) koulutetaan kansainvälisesti orientoituneita ammattitutkijoita sekä oppimisen, opetuksen ja oppimisympäristöjen asiantuntijoita, jotka edistävät tieteelliseen evidenssiin pohjautuvaan kehittämistoimintaa koulutuksen eri alueilla.
 
OPPI tarjoaa kansainvälisen, monitieteellisen tutkimusympäristön, jossa tohtorikoulutettavat saavat oppimisen, opetuksen ja oppimisympäristöjen tutkimuksen johtavia tutkijoita väitöstyönsä ohjaajiksi.
 
Tohtoriohjelma järjestää tohtorikoulutettaville korkealaatuisia kursseja ja seminaareja, usein myös yhteistyössä kansainvälisten ja kansallisten partnerien kanssa. Oppimisen ja koulutuksen tutkimus on tunnustettu yhdeksi Turun yliopistossa tehtävän tutkimuksen vahvuusalueeksi.
 
Tohtoriohjelma liittyy erityisesti opettajankoulutuslaitoksen sekä Oppimistutkimuksen keskuksen (OTUK) tutkimusalueisiin. Oppimisen ja oppimisympäristöjen tutkimuksen lisäksi tohtoriohjelman keskeisiä teemoja ovat opetuksen ja opettajankoulutuksen tutkimus. OPPI on myös Kasvatusalan valtakunnallisen monitieteisen tohtorikoulutusverkoston (FinEd) jäsen.
 
Tohtoriohjelman johtoryhmän kaudelle 1.8.2017-31.7.2019 löydät täältä.
UTUGS-palkkapaikoilla olevat tohtorikoulutettavat kausille 2015-2018,  2016-2019,  2017-2020 ja 2018-2021 löydät täältä.

Tutkimusteemoja

  • perustaitojen (lukeminen, matematiikka, luonnontieteiden perusteet) pitkän aikavälin oppimisprosessit sekä niihin liittyen motivaation, metakognition ja sosiaalisten prosessien tutkimus
  • uuden teknologian avaamien mahdollisuuksien tutkiminen koulun, yliopiston ja työelämän oppimistilanteissa sekä yhteiskunnan ja teknologisen muutoksen heijastuminen asiantuntijuuden kehittymiseen eri aloilla
  • opetuksen ja opettajankoulutuksen tutkimus, kuten opettajan pedagoginen ajattelu ja opetuksen eettis-moraaliset haasteet, eri oppiaineiden opetuksen ja oppimisen tutkimus, ja monikulttuurisuuskasvatuksen ja maahanmuuttajien koulutusurien tutkimus sekä oppimisen ja opetuksen tarkastelu kulttuurisen moninaisuuden näkökulmasta

 

Asiasana:
Tagit:


Suosittelen!

“Mielestäni parasta OPPI-tohtoriohjelmassa on kokemus tiimin jäsenyydestä. On äärimmäisen tärkeää ja tarpeellista työlleni, että saan työskennellä ryhmässä. Näin saan jatkuvaa palautetta, opastusta ja rakentavaa kritiikkiä kollegoilta ja ohjaajilta."

Boglarka Brezovsky
Tohtorikoulutettava, Romania

 

Ota yhteyttä

Johtaja
Erno Lehtinen, professori
erno.lehtinen(at)utu.fi
+358 40 511 7965
Koordinaattori
Sanna Niukko
sanna.niukko(at)utu.fi
+358 29 450 3683
+358 50 339 7683

 

 

 

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto