Hakeminen

Haku on päättynyt! 

HAKU MÄÄRÄAIKAISIIN TOHTORIKOULUTETTAVAN TYÖSUHTEISIIN TEHTÄVIIN (TUTKIJANKOULUTUSPAIKAT) SEKÄ TOHTORIKOULUTUKSEEN 

1 Turun kliininen tohtoriohjelma (TKT) 

Turun kliininen tohtoriohjelma (TKT) edistää korkealaatuista kliinistä tutkimusta ja tukee kliinisen lääketieteen sekä sille läheisten tieteenalojen tohtorikoulutusta sekä tutkimusta, joka kohdistuu monipuolisesti sairauksien syntyyn, diagnostiikkaan ja hoitoon mukaan lukien translationaalinen ja palvelujärjestelmiin kohdistuva tutkimus. Kliininen tutkimus pyrkii vaikuttamaan hoitokäytäntöihin ja hoitojärjestelmiin. Monitieteiseen tohtoriohjelmaan voi hakea muullakin kuin lääketieteen alan pohjakoulutuksella, jos tutkimusaihe liittyy lääketieteellisiin kysymyksiin tai niiden ratkaisussa käytettävien menetelmien kehittämiseen. TKT:n tohtorikoulutettavat suorittavat tohtorintutkintoaan lääketieteellisessä, matemaattis-luonnontieteellisessä tai yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa. Turku Brain and Mind on TKT:n osaohjelma. TKT tukee tohtorintutkinnon ja ammatillisen pätevöitymisen suorittamista samanaikaisesti.  

2 Hakuaika ja mitä voi hakea 

Ajanjaksolla 1. - 20.9.2017 Turun kliinisestä tohtoriohjelmasta voi hakea: 

a) tohtorikoulutettavan määräaikaista työsuhteista tehtävää 

Tohtorikoulutettavan tehtävä alkaa aikaisintaan 1.1.2018 ja kestää enintään neljä vuotta (48 kk). Tohtorikoulutettavan tehtävä on tarkoitettu ensisijaisesti täysipäiväisen väitöskirjatutkimuksen tekemiseen ja jatko-opintojen suorittamiseen. Tavoitteena on tohtorintutkinnon suorittaminen neljässä vuodessa. Tohtorikoulutettavan osallistuminen opetustoimintaan ja muihin tehtäviin mitoitetaan siten, että väitöskirja on mahdollista saada valmiiksi suunnitellussa aikataulussa. Pääsääntöisesti opetustehtäviin voidaan käyttää enintään 5 % vuosityöajasta (enintään 80 h/vuosi) ja ne liittyvät mahdollisuuksien mukaan henkilön omaan tutkimusalaan. 
 
Tehtävän palkkaus määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasokehikon tason 2-4 mukaisesti, jolloin tehtäväkohtainen palkanosa on 1985,85 – 2475,31 euroa kuukaudessa. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on enintään 46,3 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta. Tehtävässä on neljän (4) kuukauden koeaika. 
 
Turun kliinisestä tohtoriohjelmasta voi hakea myös lyhyitä palkkajaksoja esim. käytettäväksi limittäin ammatillisen jatkokoulutuksen tai muun perustellun syyn vuoksi (perustelu on ilmoitettava hakulomakkeella).  

b) tohtorintutkinnon opiskeluoikeutta Turun yliopiston lääketieteellisessä, matemaattis-luonnontieteellisessä tai yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa (1.1.2018 lukien) 

c) samanaikaisesti molempia yllä mainittuja (a+b) 

3 Hakukelpoisuus 

3.1 Tohtorikoulutettavan määräaikaista työsuhteista tehtävää voivat hakea: 

a) Henkilöt, joilla on tohtorintutkinnon opiskeluoikeus Turun yliopistossa ja jotka eivät ole aiemmin toimineet tohtorikoulutettavan tehtävässä tai ovat toimineet tohtorikoulutettavan tehtävässä alle neljän vuoden ajan. 
b) Henkilöt, joille ei vielä ole myönnetty tohtorintutkinnon opiskeluoikeutta Turun yliopistossa, mutta jotka koulutuksensa, tutkimusaiheensa ja ohjaajansa kautta sopivat tohtoriohjelman profiiliin ja täyttävät tohtorintutkinnon opiskeluoikeutta koskevat kelpoisuusehdot (kohta 3.2). Koska tohtorintutkinnon opiskeluoikeus on edellytyksenä tohtorikoulutettavan työsuhteisen tehtävän vastaanottamiselle, tulee henkilön hakea tässä haussa tohtorintutkinnon opiskeluoikeutta. 
Tohtorikoulutettavan työsuhteiseen tehtävään ei voida valita henkilöä, jolla on jo tohtorintutkinto suomalaisesta yliopistosta.
 
Turun yliopiston johtosäännön 39 § mukaan tohtorikoulutettavan tehtävään otettavalta edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa ja hyväksyttyä tutkimussuunnitelmaa. Lisäksi edellytetään korkeakoulututkinnon suorittamisen yhteydessä tai muutoin osoitettua kykyä ja motivoitumista jatko-opintoihin ja tohtorin tutkinnon suorittamiseen tutkimussuunnitelman mukaisesti. 

3.2 Tohtorintutkinnon opiskeluoikeutta Turun yliopistossa voivat hakea: 

Henkilöt, jotka täyttävät yliopistolaissa (558/2009, 37§) tohtorintutkinnon suorittamiselle määritellyt kelpoisuusehdot sekä opiskeluoikeuden myöntävän tiedekunnan tohtorintutkinnon suoritusoikeuden edellytykset. Hakijoiden kelpoisuusehdot ja haun yleisohjeet (ml. mahdollinen kielitaitovaatimus) löytyvät tiedekuntien www-sivuilta: 

4 Hakeminen

4.1 Hakuasiakirjat 

Tohtorikoulutettavan työsuhteista tehtävää ja/tai tohtorintutkinnon opiskeluoikeutta haetaan sähköisellä lomakkeella ja siihen liitetyillä pdf-liitetiedostoilla, joihin on koottu ohjeiden mukainen hakumateriaali.
Hakemusta varten hakijan on valmisteltava tutkimussuunnitelman tiivistelmä (korkeintaan 1000 merkkiä) sekä seuraavat dokumentit pdf-muodossa:  
 1. Tutkimussuunnitelma -tohtoriohjelman malli
 2. Hakijan CV ja julkaisuluettelo
 3. Yhden väitöskirjatyönohjaajan tiivistetty CV (korkeintaan 2 sivua) ja julkaisuluettelo vuosilta 2016 – 2017
 4. Jatko-opintosuunnitelma, jossa on eriteltynä jo suoritetut opinnot (Ks. ohjeen kohta 9: Ohjeita ja materiaalia hakijoille

  Haettaessa tohtorintutkinnon opiskeluoikeutta lääketieteelliseen tiedekuntaan lisäksi:

 5. Allekirjoitettu ohjaussuunnitelma (tai jos joku ohjaajista ei ole suomenkielentaitoinen: signed Supervision plan) - Täytä sähköisesti, tulosta, allekirjoita, pyydä ohjaajan/-ien sekä tohtorikoulutusoppialan vastuuhenkilön allekirjoitukset ja skannaa liitteeksi (pakollinen liite).

  Seuraavat liitteet ovat ehdollisia hakijan tilanteen mukaan - tarkista tiedekunnan ohjeet
 6. Perusteltu anomus, mikäli tohtorintutkinnon opiskeluoikeutta hakeva esittää kolmea ohjaajaa 
 7. Tutkintotodistukset pohjakoulutuksesta (ohjeen kohta d) Pohjakoulutus) sekä tarvittaessa kielitaitoa todentavat tutkintotodistukset (tarkista tiedekunnan ohje)
 8. Lupa pohjakoulutuksen tarkistamiseen - lomake (Mikäli hakijan pohjakoulutus on Suomesta, tämä liite on tarpeeton.) 

Mikäli haet opiskeluoikeutta matemaattis-luonnontieteelliseen tai yhteiskuntatieteelliseen tiedekuntaan, tarkista myös kyseisen tiedekunnan vaatimat liitteet, jotka saattavat osin poiketa yllämainituista ja liitä hakemukseen tarvittavat. 

4.2 Hakemusten arviointi 

 • Tohtoriohjelman johtoryhmä käsittelee hakemukset ja kutsuu lisäksi ulkopuolisia asiantuntijoita hakemusten arviointiin. Arvioinnissa huomioidaan varsinaisen tutkimussuunnitelman laadun, sopivuuden ja soveltuvuuden lisäksi hakijan ja tutkimuksen ohjaajan CV:t ja julkaisuluettelot, hakijan motivaatio, meriitit, opintomenestys ja väitöskirjan toteuttamisedellytykset tavoiteaikataulussa.
 • Tohtorikoulutettavan tehtävää hakevat kutsutaan tarvittaessa johtoryhmän haastateltaviksi.
 • Tohtoriohjelma on monitieteinen ja pyrkii edistämään kaikkien siihen kuuluvien tieteenalojen tutkimusta, joten valintaan voi vaikuttaa myös eri alojen edustuksen toteutuminen tohtoriohjelmassa.
 • Arvioinnissa parhaiten menestyneille tohtorikoulutettavan tehtävää hakeneille myönnetään määräajaksi palkallinen tutkimusjakso, joka on korkeintaan haetun pituinen. Huom! Väitöskirjan vaihe ja muu väitöskirjatyön tekemiseen saatu rahoitus huomioidaan tehtäväkauden pituutta määritettäessä. 

4.3 Päätösprosessi ja opiskelupaikan vastaanotto 

Päätösprosessista sekä opiskelupaikan vastaanottamisesta, muutoksenhausta ja ilmoittautumisesta löytyy tietoa tiedekuntien sivuilta:

Lisätietoja

Tohtoriohjelman johtaja, apulaisprofessori Antti Saraste, antti.saraste[a]utu.fi
Koordinaattori Kristiina Nuutila, kristiina.nuutila[a]utu.fi, +358 50 313 5224 ​​​​

Asiasana:
Tagit:
 

 

 Hakijalle

 
 • ​Tarkista hakuaika >>
 • Lue tiedekunnan, josta haet opiskeluoikeutta, sekä tohtoriohjelman ohjeet huolellisesti!
 • Jos todennat kielitaitosi kielitestillä, varaa tähän riittävästi aikaa >>
 • Hanki tarvittavat allekirjoitukset ja valmistele liitetiedostot
 • Täytä sähköinen hakemus
 • Muista hakea ajoissa! 

Hakemus koostuu sähköisestä lomakkeesta ja siihen liitetyistä dokumenteista (pdf).

Hakuilmoitus

Ohje sähköisen hakemuksen täyttämiseen

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto