Hakeminen

Haku on päättynyt!!

HAKU TOHTORINTUTKINNON OPISKELUOIKEUDEN SAAMISEKSI 

1 Turun kliininen tohtoriohjelma (TKT) 

Turun kliininen tohtoriohjelma (TKT) tukee kliinisen lääketieteen sekä sille läheisten tieteenalojen tohtorikoulutusta ja pyrkii edistämään korkealaatuista kliinistä tutkimusta. Tohtoriohjelman erityistavoite on tukea kliinisen erikoistumisen ja tutkimustyön yhdistämistä. Monitieteelliseen tohtoriohjelmaan voi hakea muullakin kuin lääketieteellisellä pohjakoulutuksella, jos tutkimusaihe liittyy kliinisen lääketieteen kysymyksiin tai niiden ratkaisuissa käytettävien menetelmien kehittämiseen. Lääketieteellisen, luonnontieteiden ja tekniikan sekä yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan yhteisesti tuottama Turku Brain and Mind on TKT:n osaohjelma.

2 Hakuaika ja mitä voi hakea 

Hakuaika alkaa 1.3.2018 klo 00:00 ja päättyy 20.3.2018 klo 23:59:59.

Tällöin voi hakea tohtorintutkinnon opiskeluoikeutta Turun yliopiston lääketieteellisessä,  yhteiskuntatieteellisessä tai luonnontieteen ja tekniikan tiedekunnassa Turun kliinisessä tohtoriohjelmassa (1.8.2018 lukien).

Tohtorintutkinnon opiskeluoikeutta Turun yliopistossa voivat hakea: 

Henkilöt, jotka täyttävät yliopistolaissa (558/2009, 37§) tohtorintutkinnon suorittamiselle määritellyt kelpoisuusehdot sekä opiskeluoikeuden myöntävän tiedekunnan tohtorintutkinnon suoritusoikeuden edellytykset. Hakijoiden kelpoisuusehdot ja haun yleisohjeet (ml. mahdollinen kielitaitovaatimus) löytyvät tiedekuntien www-sivuilta: 

3 Hakeminen

3.1 Hakuasiakirjat 

Tohtorintutkinnon opiskeluoikeutta haetaan sähköisellä lomakkeella ja siihen liitetyillä pdf-liitetiedostoilla, joihin on koottu ohjeiden mukainen hakumateriaali.
 • Sähköinen hakulomake löytyy 1.3.2018 alkaen ylläolevan 'Hae tästä' -painikkeen takaa (hakulomakkeen ID on 5116)
 • Hakemuksen täyttöohje
Hakemusta varten hakijan on valmisteltava
 • tutkimussuunnitelman tiivistelmä (korkeintaan 1000 merkkiä) sekä
 • seuraavat dokumentit pdf-muodossa:  
 1. Tutkimussuunnitelma - Huomioi tohtoriohjelman malli
 2. Hakijan CV ja julkaisuluettelo
 3. Yhden väitöskirjatyönohjaajan tiivistetty CV (korkeintaan 2 sivua) ja julkaisuluettelo vuosilta 2016 – 2018
 4. Jatko-opintosuunnitelma, jossa on eriteltynä jo suoritetut opinnot (Ks. ohjeen kohta: Ohjeita ja materiaalia hakijoille
 5. Allekirjoitettu ohjaussuunnitelma (tai jos joku ohjaajista ei ole suomenkielentaitoinen: signed Supervision plan) - Täytä sähköisesti, tulosta, allekirjoita, pyydä ohjaajan/-ien sekä tohtorikoulutusoppialan vastuuhenkilön allekirjoitukset ja skannaa liitteeksi (pakollinen liite).
  Huom! Vähintään yhden ohjaajista suositellaan olevan Turun yliopiston henkilökuntaa tai Turun yliopiston dosentti, koska ohjaus edellyttää pääsyä Turun yliopiston sähköisiin järjestelmiin.

  Seuraavat liitteet ovat ehdollisia hakijan tilanteen mukaan - tarkista lääketieteellisen tiedekunnan ohjeet

 6. Perusteltu anomus, mikäli tohtorintutkinnon opiskeluoikeutta hakeva esittää kolmea ohjaajaa 
 7. Pohjakoulutukseen liittyvät dokumentit - ohjeen kohta 2d) Pohjakoulutus
 8. Tarvittaessa kopio kielitestin tuloksesta - ohje
 9. Lupa pohjakoulutuksen tarkistamiseen - lomake (Mikäli hakijan pohjakoulutus on Suomesta, tämä liite on tarpeeton.) 

Mikäli haet opiskeluoikeutta yhteiskuntatieteelliseen tai luonnontieteiden ja tekniikan tiedekuntaan, tarkista myös kyseisen tiedekunnan vaatimat liitteet, jotka saattavat osin poiketa yllämainituista, ja liitä hakemukseen tarvittavat. 

3.2 Hakemusten arviointi 

Tohtoriohjelman johtoryhmä arvioi hakemukset. Arvioinnissa huomioidaan tutkimussuunnitelman laadun, sopivuuden ja soveltuvuuden lisäksi hakijan ja tutkimuksen ohjaajan CV:t ja julkaisuluettelot sekä väitöskirjan toteuttamisedellytykset (ml. rahoitussuunnitelma) tavoiteaikataulussa.

Tohtoriohjelma on monitieteinen ja pyrkii edistämään kaikkien siihen kuuluvien tieteenalojen tutkimusta, joten valintaan voi vaikuttaa myös eri alojen edustuksen toteutuminen tohtoriohjelmassa.

4 Päätösprosessi ja opiskelupaikan vastaanotto 

Päätösprosessista sekä opiskelupaikan vastaanottamisesta, muutoksenhausta ja ilmoittautumisesta löytyy tietoa tiedekuntien sivuilta:

Lisätietoja

Tohtoriohjelman johtaja, apulaisprofessori Antti Saraste, antti.saraste[a]utu.fi
Koordinaattori Kristiina Nuutila, kristiina.nuutila[a]utu.fi, +358 50 313 5224 ​​​​​​

Asiasana:
Tagit:
 

 This page in English

 
 

 

 Hakijalle

 
 • ​Tarkista hakuaika >>
 • Lue tiedekunnan, josta haet opiskeluoikeutta, sekä tohtoriohjelman ohjeet huolellisesti!
 • Jos todennat kielitaitosi kielitestillä, varaa tähän riittävästi aikaa >>
 • Hanki tarvittavat allekirjoitukset ja valmistele liitetiedostot
 • Täytä sähköinen hakemus
 • Muista hakea ajoissa! 

Hakemus koostuu sähköisestä lomakkeesta ja siihen liitetyistä dokumenteista (pdf) 

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto