Tavoitteet

Tohtorikoulutuksen tavoitteet:

 • valmius itsenäisen kliinisen ja siihen liittyvän tutkimustyön tekemiseen
 • kyky arvioida kriittisesti olemassa olevaa tutkimustietoa sairauksista, niiden syistä ja hoidosta, sekä kyky tehdä relevantteja tutkimussuunnitelmia puuttuvan tiedon kartuttamiseksi
 • hyvät tiedot kliinisessä tutkimuksessa käytettävistä tilastotieteellisistä menetelmistä ja järjestelmätutkimuksesta
 • hyvä perehtyneisyys kliinisistä tutkimusta ohjaavaan lainsäädäntöön ja eettisiin normistoihin
 • perehtyneisyys kliinisen lääketutkimuksen suorittamiseen (GCP ym.)
 • riittävät tiedot oman tutkimusalueen biotieteellisestä perustasta ja perusmetodologiasta (genetiikka, molekyylibiologia, immunologia, epidemiologia ym.)
 • korkeatasoiset kansainväliset sekä kansalliset tutkimuskeskusvierailut ja laboratoriokurssit
 • hyvät suulliset ja kirjalliset viestintätaidot
 • tieteellisen ajattelun omaksuminen ja hyvän tieteellisen toiminnan (tutkimusetiikan) sisäistäminen
 • tutkimustulosten hyödyntäminen ja teknologian siirto tutkimuksesta käytäntöön
 • perehtyneisyys tiedepolitiikkaan ja tutkimuksen rahoitusjärjestelmiin

Hyvä tohtorikoulutuskäytäntö

 • opiskelijaa motivoiva ohjaus
 • toimiva vuorovaikutus ohjaajan ja seurantaryhmän kanssa
 • jatkuva korkeatasoinen kurssitarjonta ja seminaarisarjat
 • opiskelijan itsenäistyminen sekä oman vastuun korostaminen väitöskirjaprojektista, vuosittaisesta raportoinnista ja seurantaryhmän toiminnasta 

Sitoutuminen tohtoriohjelman toimintamalliin

Tohtoriohjelma edellyttää tohtorikoulutettavan sitoutumista toimintamalliin, jossa hyvinä käytänteinä pidetään: 
 • tutkimustyön edistymisen säännöllistä arviointia (raportointi)
 • seurantaryhmän aktiivista roolia (kokous vuosittain)
 • teoriaopintojen hyvää kokonaisuutta, väitöskirjaa tukevaa laatua ja suunnitelmallisuutta
 • yhteistyötä muiden koti- ja ulkomaisten alan tutkimusryhmien kanssa
 • ammatillista otetta tutkimustyöhön 
Asiasana:
Tagit:

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto