Seurantaryhmätapaaminen ja vuosiraportti

Tohtorikoulutettavan tulee kutsua seurantaryhmä koolle kerran vuodessa ja raportoida seurantaryhmälle tutkimuksensa ja koulutuksensa edistymisestä. 

Tohtorikoulutettava täyttää vuosittain tohtoriohjelman sähköisen vuosiraportti-lomakkeen. Tohtoriohjelmakohtaiset raportit hyväksytään osaksi tohtorikoulutuksen opintoja (0,5 op / raportti, max 2 op)

Raportointilomake koskien vuotta 2017 oli auki 9.-31.1.2018. 


 Ura- ja kehityskeskustelu

Turun yliopiston tutkijakoulu (UTUGS) haluaa tarjota kaikille tohtorikoulutettaville, myös niille, jotka eivät ole työsuhteessa Turun yliopistoon, mahdollisuuden ura- ja kehityskeskusteluun.  

Yliopiston palkkausjärjestelmä / tohtorikoulutettavan työsuhde

  • Tehtävän arviointi  >>

Passiivirekisteri - Infosivu

Jatko-opiskelijan opinto-oikeus siirretään passiiviseksi, jos opiskelija ei ole viimeisen kolmen lukuvuoden aikana suorittanut jatko-opintoja tai osallistunut ohjaukseen sovitulla tavalla. Opinto-oikeus siirretään passiiviseksi myös, jos opiskelija on ilmoittautunut poissaolevaksi tai laiminlyönyt ilmoittautumisen viimeiset kolme lukuvuotta.

  • Tohtorintutkinnon edistymisestä ja seurantaryhmätapaamisesta raportoiminen estää tohtorikoulutettavan siirtämisen passiivirekisteriin, sillä raportista tehdään opintosuoritusmerkintä opintorekisteriin. 

 

Lomake jatko-opintojen hyväksyttämiseksi / 1.1.2013 lukien tohtorintutkinnon opinto-oikeuden saaneet

 Lomakkeella ilmoitetaan opintorekisteriin kirjaamattomat opinnot (TY:ssä tai TY:n ulkopuolella suoritetut opinnot).

Asiasana:
Tagit:


(Linkki vie intranettiin)
 

 Tietoa intranetissä

 

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto