Hakuohjeet

Hakuajat ja hakulomake

Hakuajat kauppatieteiden tohtorin, valtiotieteiden tohtorin sekä filosofian tohtorin opinto-oikeuteen ovat lukuvuonna 2018-2019 seuraavat:
 • syksyn haku 3.-21.9.2018
 • kevään haku 1.-20.3.2019
Oikeutta kauppatieteiden tohtorin, valtiotieteiden tohtorin sekä filosofian tohtorin tutkinnon suorittamiseen haetaan erillisellä hakulomakkeella Turun yliopiston sähköisessä hakujärjestelmässä.
 
Hakulomake on saatavilla vain hakuaikana. Jokaisella Turun yliopiston tohtoriohjelmalla on oma hakulomakkeensa. Hakija valitsee hakujärjestelmässä sen tohtoriohjelman hakulomakkeen, johon on hakemassa.
 
Linkki hakujärjestelmään julkaistaan tällä sivulla hakuajan alkaessa.
Tohtoriohjelmat julkaisevat jokaista hakua varten oman hakuilmoituksensa ja on tärkeää, että hakija toimii ko. haun ohjeiden mukaan. 

Syksyn 2018 haku (opiskeluoikeus ja palkkapaikkahaku)

Hakuaika 3.-21.9.2018. Valinnan tulokset julkaistaan marraskuun loppuun 2018 mennessä.
 
  
HUOM! Hakulomake julkaistaan 3.9.2018 ja se sulkeutuu hakuajan päättyessä 21.9.2018 klo 23.59. Hakulomake täytyy olla lähetetty hakujärjestelmässä ennen määräajan päättymistä. Hakemusta ei voi lähettää hakuajan päättymisen jälkeen.
 

Hakuilmoitus 3.-21.9.2018: Matemaattis-tietotekninen tohtoriohjelma (MATTI)

Turun kauppakorkeakoulun tohtorikoulutettavat joiden pääaine on tietojärjestelmätiede, voivat kuulua myös Matemaattis-tietotekniseen tohtoriohjelmaan (MATTI).
 
Lisätietoja MATTI-ohjelmasta sekä siihen hakeutumisesta löydät MATTI-ohjelman sivuilta. Huomioi, että hakiessasi MATTI-ohjelmaan noudatetaan Turun kauppakorkeakoulun valintaperusteita jatko-opintoihin.

Hakemuksen liitteet

Hakemuksessa on esitettävä suunniteltu pääaine ja jatko-opintojen tutkintorakenne.
Hakemukseen on liitettävä hakulomakkeen täyttöohjeen mukaan
 1. tutkimussuunnitelma, sisältäen suunnitelman tutkinnon suorittamisen aikataulusta ja jatko-opintojen rahoituksesta. Noin 80 % arvioinnista tehdään tutkimussuunnitelman perusteella.
 2. virallisesti oikeaksi todistettu tutkintotodistus (Turun yliopistossa tutkintonsa suorittaneilta riittää jäljennös)
 3. virallinen opintorekisteriote (Turun yliopistossa tutkintonsa suorittaneilta riittää jäljennös)
 4. viralliset käännökset tutkintotodistuksista ja opintorekisteriotteista, jos ne ovat muulla kielellä kuin suomi, ruotsi tai englanti
 5. Perustelukirje (Letter of motivation)
 6. CV ja julkaisuluettelo
 7. mahdollinen suosituskirje/et  
 8. tarvittaessa todistus kielitaidosta (ks. valintaperusteissa kohta Riittävä kielitaito)
 9. Authorisation form ja kopio passista, mikäli tutkinto on suoritettu ulkomailla
Liitteet liitetään sähköiseen hakulomakkeeseen tohtoriohjelman antamien ohjeiden mukaisesti. Hakulomake ja liitteet on toimitettava hakuajan päättymiseen mennessä. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.
 
Niiden ulkomailla pohjatutkinnon suorittaneiden hakijoiden, joille päätetään myöntää opiskeluoikeus, tulee toimittaa virallisesti oikeaksi todistetut kopiot todistuksista ja niiden käännöksistä Turun yliopistolle hakuilmoituksessa annettujen tietojen mukaisesti. Siihen saakka opiskeluoikeus on ehdollinen.
 
Mahdollisen kielitestituloksen pitää olla Turun yliopiston saatavilla testiorganisaation tietokannassa hakuajan päättymiseen mennessä.
Asiasana:
Tagit:
utugs-hae-tasta.png

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto