Tutkijan ura

Tutkijan uran voi mieltää neliportaisena mallina, joka on käytössä myös muissa EU-maissa.

Tutkijanuran ensimmäinen porras on tohtorikoulutusvaihe. Turun yliopistosta valmistuneet tohtorit työllistyvät erinomaisesti. Noin puolet valmistuneista tohtoreista jatkaa tutkinnon suorittamisen jälkeen työskentelyä tutkimustehtävissä.

Neljä uraporrasta

1. Tohtorikoulutusvaihe

Tämän vaiheen tutkijan tyypillinen nimike on tohtorikoulutettava tai projektitutkija. Vaihe tähtää tohtorintutkinnon suorittamiseen. Turun yliopistossa vaihetta koordinoi tutkijakoulutettavien osalta tutkijakoulu UTUGS.

2. Itsenäistymisvaihe

Tässä vaiheessa tutkija ottaa ensiaskeleitaan itsenäisenä tutkijana. Tämän vaiheen tutkijan tyypillinen nimike on esimerkiksi tutkijatohtori tai erikoistutkija.

3. Itsenäinen tutkija, akateeminen johtaja

Tässä vaiheessa tutkijat ovat itsenäisiä ammattilaisia, joilla on myös kyky akateemiseen johtajuuteen. Uravaiheen nimikkeitä yliopistossa ovat esimerkiksi yliopistotutkija, yliopistonlehtori tai erikoistutkija.

4. Alan johtava tutkija

Neljännellä uraportailla työskennellään esimerkiksi professorina tai tutkimusjohtajana. Tämän vaiheen tehtävät ovat laaja-alaisia, vaativimpia tutkimus- ja opetustehtäviä.

Muualla verkossa:

Neliportainen tutkijanura (opetusministeriö 2008)

Towards a European Framework for Research Careers (EU 2011)Asiasana: Viestintä;
Tagit:
 

 Lue lisää

 

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto