Väitöskirjakäsikirjoitus esitarkastukseen

 Väittelijä toimittaa tiedekuntaan väitöskirjan käsikirjoituksen sekä ehdotuksen esitarkastajien ja mahdollisesti jo vastaväittäjän ja kustoksen nimeämiseksi. Liitteenä on todistus suoritetusta Turnitin-tarkastuksesta ja muut tiedekunnan edellyttämät liitteet.

Tiedekunta varmistaa, että esitarkastajat ovat esteettömiä ja päteviä sekä käsikirjoitus on sisällöllisesti ja muodollisesti valmis. Tiedekunta päättää esitarkastuksen aloittamisesta. Esitarkastusprosessin aikana noudatetaan tiedekunnan ohjeita menettelystä esitarkastajien kanssa.

Esitarkastusprosessissa on tiedekuntakohtaisia eroja. Yhteistä kaikkia koskevaa ohjeistusta ei ole, vaan ohjeet tulee tarkistaa oman tiedekunnan www-sivuilta. Alla on esitetty prosessi Turun yliopistossa pääpiirteissään.

Esitarkastusprosessi pääpiirteissään

1. Esitarkastusprosessin aloittaminen

  • tohtorikoulutettava toimittaa tiedekuntaan väitöskirjan käsikirjoituksen sekä ehdotuksen esitarkastajien ja mahdollisesti jo vastaväittäjän nimeämiseksi; hakemuksessa on liitteinä Turnitin-todistus ja muut tiedekunnan edellyttämät liitteet
  • hakemuksen allekirjoittajina ovat tohtorikoulutettava, kaikki ohjaajat ja mahdollisesti oppi-/pääaineen vastuuhenkilö

2. Esitarkastajien nimeäminen

  • tohtori-/jatkokoulutustoimikunta tai muu tiedekunnan määräämä asiantuntija varmistaa, että käsikirjoitus on sisällöllisesti ja muodollisesti valmis esitarkastukseen, ja että esitarkastajat ovat esteettömiä ja päteviä
  • dekaani tai johtokunta nimeää esitarkastajat

3. Esitarkastus (23 kk riippuen tiedekunnasta)
  • tiedekunnasta toimitetaan tohtorikoulutettavalle tieto esitarkastajien nimeämisestä sekä ohjeet esitarkastajille
  • tiedekunnan ohjeiden mukaan joko tiedekunta tai tohtorikoulutettava lähettää käsikirjoituksen esitarkastajille
  • tiedekunta määrittelee esitarkastusprosessin aikaiset käytännöt tohtorikoulutettavan ja esitarkastajien yhteydenpidosta sekä väitöskirjan työstämisestä esitarkastusprosessin aikana

4. Esitarkastajat toimittavat lausuntonsa tiedekuntaan

Tiedekuntakohtaiset ohjeet esitarkastusprosessista:

Asiasana:
Tagit:

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto