Turun yliopiston kieliohjelma

​Turun yliopisto on maailman ensimmäinen suomenkielinen yliopisto, jossa opetuksen ja hallinnon pääkieli on suomi. Englannin ja muiden kielten käyttöä kuitenkin kehitetään ja vahvistetaan jatkuvasti nojaten rinnakkaiskielisyyden ja reseptiivisen monikielisyyden periaatteisiin. Tämä tukee osaltaan yliopiston strategiassa määriteltyjä kansainvälistymistavoitteita.

  • Turun yliopisto kannustaa monikielisyyteen.  Pyrimme siihen, että jokainen voi osallistua keskusteluun omalla kielellään.
  • Kieliohjelman periaatteet näkyvät yliopiston arjessa monin tavoin. Henkilöstölle ja opiskelijoille tarjotaan muun muassa kielitaitoa sekä vuorovaikutus- ja viestintätaitoja edistävää koulutusta.
  • Tutkimuksen kieli on tarkoituksenmukaista valita tieteenalan ja tutkimusaiheen mukaan, mutta on pyrittävä siihen, että tutkimustuloksia tuodaan julki myös suomeksi, jolloin varmistetaan, että tutkimusalan sanasto ja ilmaisutavat säilyvät ajantasaisina myös suomen kielessä.
  • Palveluiden sekä keskeisten hallinnon asiakirjojen saatavuus yhdenvertaisesti sekä suomeksi että englanniksi pyritään varmistamaan. 

>> Tutustu Turun yliopiston kieliohjelmaan

Turun yliopiston hallitus hyväksyi yliopiston uuden kieliohjelman 9.12.2016. Kieliohjelma päivitettiin vastaamaan Turun yliopiston uutta strategiaa vuosille 2016-2020.

Ensimmäisen kerran hallitus hyväksyi kieliohjelman 16.11.2011.

Turun yliopiston kieliohjelman tavoitteena on kehittää Turun yliopiston kieliympäristöä aidosti kansainväliseksi noudattamalla rinnakkaiskielisyyden ja monikielisyyden periaatteita. Kieliohjelman toteutumista seuraa ja edistää yliopiston kielityöryhmä.

 

Lisätietoja: laatupäällikkö Anu Mäkelä, anu.makela@utu.fi

Asiasana:
Tagit:

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto