Turun yliopiston strategia 2016-2020

Toiminta-ajatus 

Turun yliopisto on kansainvälisesti kilpailukykyinen tiedeyliopisto, jonka toiminta perustuu korkeatasoiseen ja monialaiseen tutkimukseen. Edistämme sivistystä ja vapaata tiedettä sekä annamme siihen perustuvaa ylintä opetusta. Yliopisto on osa kansainvälistä tiedeyhteisöä. Toimimme tiiviissä yhteistyössä suomalaisen yhteiskunnan kanssa ja osallistumme aktiivisesti alueemme kehittämiseen.
 

Strategiset tavoitteet

Vaikuttava tutkija

Ratkomme perustutkimuksen keinoin tämän päivän ja tulevaisuuden monimutkaisia ongelmia. Sovellamme tieteidenvälistä lähestymistapaa tutkimuksen laadun ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden lisäämiseksi. Vahvistamme tutkijan urapolkua, avointa tiedettä ja tutkimuksen tukea.

Vastuullinen kouluttaja

Olemme monialainen ja innostava kouluttaja. Koulutuksemme perustuu uusimpaan tietoon ja vastaa yhteiskunnan muuttuviin tarpeisiin. Varmistamme opintopolun sujuvuuden.

Yhteiskunnan hyvinvoinnin ja talouden vauhdittaja

Tunnistamme tutkimuksesta nousevat innovaatiot ja globaalisti kilpailukykyiset koulutustuotteet. Edistämme yrittäjämäistä asennetta ja tutkimuksen hyödyntämistä yhteistyössä elinkeinoelämän kanssa.

Hyvinvoiva yhteisö

Olemme vastuullinen työnantaja. Toimintamme rakentuu yhteisille arvoille. Rakennamme kannustavaa ja keskustelevaa yliopistoa, jossa on ilo opiskella ja työskennellä.

​Toimenpideohjelmat  

Strategiaa toteutetaan teemakohtaisilla toimenpideohjelmilla. Toimenpideohjelmat ajoittuvat kokonaan tai osittain strategiakaudelle, ja niitä täydennetään strategiakauden aikana.

Strategiatyön aikana toteutetuissa yhteisökyselyissä on kerätty konkreettisia ehdotuksia, jotka on huomioitu toimenpideohjelmissa. Lisäksi strategiaan ja sen toimenpideohjelmiin ovat vaikuttaneet keskustelut sekä yliopiston sisällä että ulkoisten sidosryhmien kanssa.

Toimenpiteistä vastaavat ja niitä toteuttavat tahot laativat yhdessä yliopistoyhteisön kanssa tarkemmat toteuttamissuunnitelmat, aikataulut ja toteuttamisen seurantatavat.
 

Katso video

Rehtori Kalervo Väänänen kertoo strategian tavoitteista ja teemoista.

Asiasana: strategiat;
Tagit: strategia;

 

 

UTUstrategia2020-kansi.jpg
YHTEISET ARVOT

eettisyys

kriittisyys

luovuus

avoimuus

yhteisöllisyys

 

YHDISTÄVÄT TEKIJÄT

Kansainvälisyys

Vapaa, avoin, vaikuttava tiede

Vastuullisuus

Yhteistyö ja vuorovaikutus

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto