Hyvinvoiva yhteisö

Jokainen yliopistoyhteisön jäsen tekee parhaansa omassa tehtävässään ja varmistaa yliopiston menestyksen. Yliopisto tukee yhteisön jäseniä työ- ja opiskelukyvyn ylläpitämisessä.

Kiinnitämme erityistä huomiota johtamistaitojen kehittämiseen: koulutamme esimiehiä ja annamme heille tukea johtamistehtävissä. Tiedostamme, että johtaminen on pääasiassa muutoksen johtamista. Edellytämme esimiehiltä vastuun ottamista, oikeudenmukaisuutta, johdonmukaisuutta ja vuorovaikutteisuutta.

Henkilöstön osallistuminen ja toimivat työyhteisökäytänteet ovat työhyvinvoinnin kulmakiviä. Kannustamme yhteisöä aktiiviseen viestintään ja tuemme monipuolista keskustelua. Huolehdimme siitä, että työntekijöillä on tarvittava osaaminen ja työvälineet.

Opiskelijat ovat akateemisen yhteisön tasavertaisia jäseniä ja nuorempia kollegoita. Erityisen tärkeää on ensimmäisen vuoden opiskelijan opintopolun sujuva käynnistyminen. Huolehdimme opiskelijoiden hyvinvoinnista yhdessä ylioppilaskunnan ja ylioppilaiden terveydenhuollon kanssa. Tuemme opiskelukykyä laadukkaalla ja saavutettavalla opetuksella ja ohjauksella.

Rekrytointimme perustuu huolelliseen henkilöstösuunnitteluun. Rekrytointiprosessi on avoin ja oikeudenmukainen. Huolehdimme työntekijöiden perehdytyksestä ja luomme mahdollisuuksia työssä onnistumiseen, urakehitykseen ja kansainvälistymiseen. Kannustamme uuden oppimiseen, yrittäjämäiseen toimintaan ja oman työn kehittämiseen. Yliopisto on sitoutunut edistämään tutkijoiden eurooppalaisessa peruskirjassa ja säännöstössä esitettyjä periaatteita.Asiasana:
Tagit:

​TOIMENPIDEOHJELMAT

tpo-13.png
tpo-14.png
tpo-15.png
tpo-16.png
20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto