Vaikuttava tutkija
Sujuva tutkijan urapolku ja kansainvälisen liikkuvuuden edistäminen kohottavat tutkimuksen laatua ja vaikuttavuutta. Lisäämme kansainvälisellä haulla täytettäviä tutkijatohtorien paikkoja ja kehitämme edelleen tenure track -järjestelmän käyttöä koko yliopistossa.

Tutkimusympäristömme tukevat tutkijoiden luovuutta. Kohdistamme voimavaroja monipuolisten tutkijayhteisöjen ja tieteidenvälisten kohtaamispaikkojen luomiseksi. Kohdennamme tukea aloille, jotka ovat tutkimuksellisesti vahvoja ja hyvässä kehitysvaiheessa.
 
Tutkimuksemme profiloituu seuraavien temaattisten kokonaisuuksien kautta:

• Biotulevaisuus
• Digitaaliset tulevaisuudet
• Kulttuurinen muisti ja yhteiskunnan muutos
• Lapset, nuoret ja oppiminen
• Lääkekehitys ja diagnostiikka
• Meri ja merenkulku
    
Biotieteiden ja lääketieteen tutkimus on kansainvälistä kärkeä, mikä luo vahvan pohjan valittujen temaattisten kokonaisuuksien edelleen kehittymiselle. Muilla valittuihin kokonaisuuksiin liittyvillä tieteenaloilla yliopiston tutkimus on laadultaan ja laajuudeltaan kansallisesti merkittävää. Erityisesti tulevaisuudentutkimuksessa yliopistolla on johtava kansallinen rooli. Mereen ja merenkulkuun liittyvä tutkimus vahvistaa lounaisrannikon alueellista osaamiskeskittymää.

Tiedekunnat, erilliset laitokset ja palveluyksiköt kehittävät yhdessä muiden alueen toimijoiden kanssa tutkimuksen tukipalveluja. Vahvistamme tutkimuksen infrastruktuureja, niiden ylläpitoa ja yhteiskäyttöä kansallisesti ja kansainvälisesti. Edistämme tutkimusrahoituksen hakemista, avointa tiedettä ja tutkimuksen edellytyksiä sekä innovaatiotoimintaa.

Vaalimme vapaata, vaikuttavaa ja avointa tutkimusta niin tiedeyhteisössä kuin yhteiskunnassa. Jaamme uutta tietoa ja kannustamme tutkijoita yhteiskunnalliseen keskusteluun.


Asiasana:
Tagit:

​TOIMENPIDEOHJELMAT

tpo-1.png

tpo-2.png

tpo-3.png

tpo-4.png

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto