Turun yliopisto rekrytoi ja panostaa tulevaisuuden teknologioihin vahvistamalla tekoälyn tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa

​Turun yliopisto on maailmanluokan monialainen tutkimusyliopisto, joka tarjoaa haasteellisia työtehtäviä ja ainutlaatuisen näköalapaikan suomalaiseen ja kansainväliseen tiede- ja koulutusmaailmaan. Turun yliopisto sijoittuu yliopistojen eliittiin, maailman parhaan 1 %:n joukkoon. Turun yliopisto tekee ICT-alalla läheistä yhteistyötä samalla kampusalueella sijaitsevien Åbo Akademin ja  Turun Ammattikorkeakoulun kanssa erityisesti yliopistojen yhteisen laitoksen Turku Centre for Computer Science (TUCS) puitteissa.

Turun yliopisto panostaa monitieteisen tulevaisuusorientoituneen strategiansa mukaisesti tulevaisuuden teknologioiden tutkimuksen ja opetuksen kehittämiseen. Yliopistolla on strategisten temaattisten painoalueidensa kautta ainutlaatuinen tietotekniikan ja tietoteknisen matematiikan fokus, joka kohdistuu monipuolisen tekoälyn ja älykkään digitalisaation teoreettisen ja käytännöllisen tutkimuksen yhdistämiseen muiden tieteenalojen kanssa elinkeinoelämän ja yhteiskunnan kannalta relevanttien haasteiden ratkaisemiseksi.

Diskreetin matematiikan ja teoreettisen tietojenkäsittelytieteen sekä tilastollisen mallintamisen huippuosaaminen yhdistyy maailmanluokan data-analytiikan ja koneoppimisen, kieli- ja vuorovaikutusteknologian, älykkäiden ohjelmistojen sekä autonomisten verkotettujen elektronisten järjestelmien ja niiden kyberturvallisuuden tutkimukseen aidosti monialaisen yliopiston ainutlaatuisessa kontekstissa.

Nyt Turun yliopiston luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunnassa on haettavana useita professorin tehtäviä ja muita vakituisia opetus- ja tutkimustehtäviä.

Professorin tai apulaisprofessorin (tenure track) tehtäviä datatieteessä, tietotekniikassa, matematiikassa ja tilastotieteessä

Luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunta hakee yhtätoista professoria tai apulaisprofessoria elokuun alusta 2018. Tehtävät täytetään apulaisprofessorin (assistant tai associate professor) tasoisina määräaikaisina tehtävinä (tenure track) tai vakituisina professorin tehtävinä.

Apulaisprofessorin (assistant professor) tehtävään haetaan erittäin lahjakkaita ja jo ansioituneita post doc -vaiheen ohittaneita mutta vielä urapolun alussa olevia, tieteellistä potentiaalia ja oma-aloitteisuutta osoittavia innovatiivisia tutkijoita ja opettajia. Apulaisprofessorin (associate professor) ja professorin tehtävään (full professor) haetaan kokeneita ja kansainvälisesti ansioituneita asiantuntijoita, joilla on jo erinomainen julkaisutuotanto ja menestystä ulkoisen rahoituksen hankinnassa. Edellytämme hakijoilta tieteellistä ja yhteiskunnallista verkostoitumista ja aktiivisia kontakteja yritysmaailmaan.

Haettavat professorin tai apulaisprofessorin tehtävät:

Neljä tehtävää datatieteessä suuntautuneina terveyteen; ihmistieteisiin; luonnollisiin kieliin; ja oppimiseen

Neljä tehtävää tietotekniikassa erikoistuen autonomisiin järjestelmiin ja robotiikkaan; kyberturvallisuuteen; ohjelmistoihin ja digitalisaatioon; sekä virtuaaliseen ja lisättyyn todellisuuteen

Kaksi tehtävää matematiikassa aloina kompleksiset järjestelmät; sekä diskreetti matematiikka ja teoreettinen tietojenkäsittelytiede

Yksi tehtävä tilastotieteessä suuntautuneena laskennalliseen tilastotieteeseen

Jotta datatieteen ja tietotekniikan tehtäviin valittavien professorien työ uudessa ympäristössä käynnistyisi mahdollisimman hyvin, myönnämme heille aloitusrahoituksen, joka mahdollistaa täydelle professorille post doc -tutkijan ja tohtoriopiskelijan palkkaamisen sekä apulaisprofessorille joko post doc -tutkijan tai tohtoriopiskelijan palkkaamisen neljäksi vuodeksi. Tuen muodosta voidaan neuvotella tapauskohtaisesti.

Kahdeksan vakituista tutkijaa ja opettajaa (open rank)

Luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunta hakee useita tutkijoita ja opettajia elokuun alusta 2018. Kahdeksan vakituista opetus- ja tutkimushenkilöstön tehtävää (open rank) avataan täytettäväksi hakijan kelpoisuuden mukaan aloina datatiede, data- ja insinööritieteiden opetus, digitaalinen terveys, ohjelmistotekniikka ja tietoliikennejärjestelmien turvallisuus.

Valittavat opetus- ja tutkimushenkilöstön tehtävien hakijat nimitetään vakituisiin tehtäviin. Tehtävänimike (yliopisto-opettaja, yliopistonlehtori tai yliopistotutkija) määritellään tehtävään valittavan kelpoisuuden ja ansioiden perusteella. Myöhempi uralla eteneminen on mahdollista omiin ansioihin perustuen.

Kannustamme myös sellaisia kandidaatteja hakemaan joilla on erinomaista osaamista alalla, vaikka heidän osaamisensa ulottuisi useamman nyt haettavana olevan tehtävän alalle tai sijoittuisi tarkempien tehtävänmäärittelyjen väliin. Kunkin tehtävän kohdalla pidätämme oikeuden olla valitsematta ketään tai valita useampi kuin yksi kandidaatti.

>> Hakuilmoitukset

>> Lisätietoja isätietoja Tenure track- urapolkujärjestelmästä

Hakemukset tulee jättää viimeistään keskiviikkona helmikuun 28. päivänä 2018 yliopistonsähköisellä hakulomakkeella. Linkki hakulomakkeeseen löytyy tehtävän tiedoista kunkin hakuilmoituksen yläosasta.

Lisätietoja tehtävistä:

Tulevaisuuden teknologioiden laitoksen johtaja, professori Erkki Sutinen, erkki.sutinen@utu.fi (datatieteen ja tietotekniikan tehtävät)

Matematiikan ja tilastotieteen laitoksen johtaja, professori Iiro Honkala, honkala@utu.fi, (matematiikan ja tilastotieteen tehtävät)

Lisätietoja rekrytointiprosessista

Luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunnan palvelupäällikkö Merja Fehlig, p. +358 40 1708294

Asiasana:
Tagit:

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto