Majakkakuva_CSHIPP

CSHIPP yhdisti merenkulun ympäristöasioiden parissa toimivia

22.04.2021

Tavoitteena oli lisätä merenkulun ympäristökysymyksiin liittyvän tutkimuksen käyttöä päätöksenteossa, edistää clean shipping - liiketoimintamahdollisuuksia ja välittää tietoa vähäpäästöisestä merenkulusta.

CSHIPP – Clean Shipping Project Platform päättyi maaliskuun lopussa kahden ja puolen vuoden työskentelyn jälkeen. CSHIPP oli MKK:n koordinoima ja yksi ensimmäisistä projektiplatformeista, jotka saivat rahoituksen vuonna 2018. Mukana oli 14 partneria ja seitsemän projektia: BalticLines, BONUS SHEBA, ECOPRODIGI, EnviSuM, GoLNG, BSR Electric ja SmartUp Accelerator. Hankkeen vahvuutena olikin eri näkökulmien yhdistäminen ja laaja asiantuntemus clean shipping – teemasta.

Tavoitteena oli lisätä merenkulun ympäristökysymyksiin liittyvän tutkimuksen käyttöä päätöksenteossa, tukea verkostointia clean shipping - liiketoiminnassa ja välittää tietoa vähäpäästöisestä merenkulusta. Päästöistä ilmaan ja veteen sekä vedenalaisesta melusta koostettiin lyhyet julkaisut, jotka perustuvat osallistuneiden hankkeiden tuloksiin. Aiemman ilmapäästöjen raportoinnin lisäksi raportointi HELCOM:ille laajeni kattamaan myös päästöt veteen ja vedenalaisen melun. Hankkeessa kartoitettiin tiedontarpeita ja sääntelyn tilannetta eri sektoreilla. Syyskuussa 2019 järjestettiin yhteistyössä HELCOM:in kanssa työpaja, jonka tuloksiin perustuen laadittiin suositukset rikkipesurien päästöistä ja maasähköstä. Hankkeessa julkaistiin myös raportti rikkisääntelyn noudattamisen valvonnasta ja etävalvontamenetelmän soveltumisesta myös tulevan sääntelyn valvontaan.

Meriklusterissa toimiville yrityksille koottiin tietoa sekä nykyisellään käytössä olevista vähäpäästöisistä teknologioista ja vaihtoehtoisia polttoaineista, että tulevaisuuden vaihtoehdoista.  Hankkeessa järjestettiin useita tilaisuuksia muun muassa rahoitukseen liittyen. Covid-19 pandemian vuoksi hankkeen viimeiset tilaisuudet pidettiin verkossa, mikä ei kuitenkaan rajoittanut osallistujamäärää vaan tilaisuuksissa oli yli 100 osallistujaa useasta eri maasta ja erilaisia toimijaryhmiä.

Hankkeessa laadittu Story Map on saatavilla sekä englanniksi että venäjäksi. Se kokoaa yhteen osallistuvien hankkeiden tuloksia ja merenkulun ympäristökysymysten näkökulmia. Toinen portaali keskittyy aluspäästöihin Itämerellä ja on tarkoitettu päätöksentekijöille, viranomaisille ja tutkijoille. Erilaisia mallinnuksia ja skenaarioita on visualisoitu karttaesityksinä.

Oheiseen englanninkieliseen tiedotteeseen on koottu yhteen linkit hankkeen tuloksista. Tutustu hankkeen uutisiin ja tuloksiin myös CSHIPP - hankkeen sivustolla.

Lisätietoja hankkeesta: Riitta Pöntynen I riitta.pontynen@utu.fi I p. 040 351 0476

 

BSR-logoCSHIPP-logo

 

 

Luotu 22.04.2021 | Muokattu 23.04.2021