Mediatilaisuus_Yrittäjyyden_apulaisprofessuuri_Kuva_Mari_Syrjäläinen

Kati Suomi liiketoimintaosaamisen apulaisprofessoriksi Poriin – taustalla alueen yrityselämän rahoitus

16.09.2021

Dosentti, kauppatieteiden tohtori Kati Suomi työskentelee Porin yliopistokeskuksessa satakuntalaisen yritysosaamisen eteen.

Dosentti, kauppatieteiden tohtori Kati Suomi on nimitetty Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikön liiketoimintaosaamisen ja yrittäjyyden apulaisprofessoriksi. Satakunnan korkeakoulusäätiön hallitus keräsi varoja professuuria varten.

Liiketoimintaosaamisen ja yrittäjyyden apulaisprofessori antaa opetusta ja osallistuu yrittäjyyden kehittämistoimintaan Satakunnassa. Kati Suomi on kotoisin Porista, minkä hän uskoo olevan etu alueella toimimisessa.

– Käyn seminaareissa ja muissa tapahtumissa tapaamassa yritysten ja yhteisöjen edustajia, mutta minuun voi olla myös suoraan yhteydessä. Yhteistyö voi liittyä opetukseen, tutkimukseen tai vaikkapa kehittämishankkeisiin, Kati Suomi sanoo.

Hän valmistui kauppatieteiden maisteriksi vuonna 2007 ja väitteli tohtoriksi 2015 Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikössä, missä hän on myös työskennellyt vuodesta 2008 lähtien. Sitä ennen hän on ollut töissä muun muassa Länsi-Suomen Osuuspankissa.

APULAISPROFESSUURIN mediatilaisuudessa paikalla olleet professuurin rahoituksesta vastaavan Satakunnan korkeakoulusäätiön hallituksen edustajat toimitusjohtaja Harri Tuomi Satakunnan Osuuskaupasta, toimitusjohtaja Matti Kiuru Länsi-Suomen Osuuspankista ja toimitusjohtaja Markku Kivinen Satakunnan Yrittäjistä kiittelivät elinkeinoelämän ponnistusta professuurin rahoittamiseksi. He toivoivat tiivistä yhteistyötä alueen yritysten ja Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikön välille.

Paikalla olijat korostivat, että professuurin tarve nousee vahvasti alueen verkostoista. Satakunnan korkeakoulusäätiön rahoittamaa professuuria lähti tukemaan parisenkymmentä alueella toimivaa yritystä.

Porin yliopistokeskuksessa toimivalla Turun kauppakorkeakoulun yksiköllä on päätoimista henkilökuntaa noin 50, tutkintokoulutuksen opiskelijoita 500 ja jatkotutkinto-opiskelijoita 30. Yksiköstä valmistuu vuosittain noin 70–80 kauppatieteen maisteria.

– Liiketoimintaosaamisen ja yrittäjyyden professuuri on Satakunnan alueelle ja yksiköllemme erittäin tärkeä, sillä sen myötä edistämme yrittäjyyden vaikuttavuutta maakunnassa sekä kansainvälistä yhteistoimintaa ja syvennämme tieteellistä tutkimustyötä, kiittelee Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikön johtaja Kirsi Liikamaa.

Apulaisprofessuurin nimityksen teki Turun yliopiston rehtori.
 

Kirjoittaja: Jarmo Karonen/Satakunnan Kansa

Luotu 16.09.2021 | Muokattu 30.09.2021