Koronapandemian ja sen seurannaisilmiöiden asiantuntijoita

Tälle sivulle on koottu Turun yliopiston eri alojen tutkijoita, joilla on tietoa koronapandemiasta, sen taustoista ja seurauksista.

Voit siirtyä suoraan tietyn aihealueen tutkijoiden kohtaan alla olevasta temaattisesta listauksesta:

Virus- ja infektiotaudit 
Lääkekehitys ja diagnostiikka 
Muut lääketieteen asiantuntijat 
Yritykset, logistiikka, talous 
Ympäristö ja kestävä kehitys
Oikeustiede 
Yhteiskuntatieteet
Lapset, nuoret, koulutus
Muut alat

Virus- ja infektiotaudit

Virusopin professori, dosentti Ilkka Julkunen, p. 029 450 4507, 050 449 9721, ilkka.julkunen@utu.fi
Asiantuntijuusalueet: globaalit virusuhat, immuniteetti, zoonoosit, influenssa-, ebola- ja zikavirukset, HIV

Virusopin dosentti, ylilääkäri Tytti Vuorinen, p. 046 923 2182, tytti.vuorinen@varha.fi
Asiantuntijuusalueet: kliininen virologia, virusinfektiot ja niiden diagnostiikka, hengitystievirukset, keskushermostoinfektioita aiheuttavat virukset, rokotukset

Infektiosairauksien professori, Tyksin infektiotautien vastuualueen ylilääkäri Jarmo Oksi, p. 02 313 0786, oksi@utu.fi 
Asiantuntijuusalueet: infektiosairaudet

Infektiotautiopin professori Ville Peltola, p. 040 7416 761, ville.peltola@utu.fi
Asiantuntijuusalueet: lasten infektiosairaudet, lasten hengitystieinfektiot ja rokotukset

Bakteeriopin professori, ylilääkäri Pentti Huovinen p. 040 505 2284, penhuo@utu.fi
Asiantuntijuusalueet: antibiootit, bakteerien antibioottiresistenssi, ihmisen mikrobiston terveysvaikutukset, hengitystieinfektioiden diagnostiikka ja hoito

Bakteeriopin apulaisprofessori, dosentti Jukka Hytönen, p. 050 509 5430, jukhyt@utu.fi
Asiantuntijuusalueet: infektioserologia, vasta-ainemääritykset

Lastentautiopin professori, lasten infektiosairauksien erikoislääkäri Terho Heikkinen, p. 050 535 9095, teheikki@utu.fi 
Asiantuntijuusalueet: lasten infektiosairaudet, hengitystieinfektiot, hengitystievirukset, rokotukset, influenssa, respiratory syncytial -virus

Lääkekehitys ja diagnostiikka

Biolääketieteen yliopistonlehtori, dosentti Matti Waris, p. 029 450 4553, mwaris@utu.fi
Asiantuntijuusalueet: virologia, diagnostiikan kehitys, in vitro -diagnostiikka

Vanhempi tutkija, laboratoriopäällikkö, dosentti Laura Kakkola, p. 050 574 7101, laura.kakkola@utu.fi
Asiantuntijuusalueet: bioturvallisuus, biovaarallisten aineiden kanssa työskentely, immuniteetti, vasta-aineet, biotekniikka

Farmakologian ja lääkekehityksen professori Ullamari Pesonen, p. 029 450 3867, ullamari.pesonen@utu.fi
Asiantuntijuusalueet: lääkekehitys, viruslääkkeet

Apulaisprofessori Aleksi Tornio, p. 029 450 4608, 050 476 5715, aleksi.tornio@utu.fi
Asiantuntijuusalueet: kliininen farmakologia, lääkkeiden yhteisvaikutukset

Orgaanisen kemian professori Pasi Virta, p. 050 328 5719, pamavi@utu.fi 
Asiantuntijuusalueet: lääkekehitys, terapeuttiset oligonukleotidit

Muut lääketieteen asiantuntijat

Turun biotiedekeskuksen johtaja, professori Riitta Lahesmaa, p. 040 718 4813, rilahes@utu.fi 
Asiantuntijuusalueet: elimistön immuunipuolustus, autoimmuunisairaudet

Immunologian professori, akateemikko Sirpa Jalkanen p. 040 566 9611, sirjal@utu.fi 
Asiantuntijuusalueet: vastustuskyky, syöpä, lääkekehitys

Integratiivisen neurotieteen ja psykiatrian professori Hasse Karlsson, p. 050 321 7827, hasse.karlsson@utu.fi 
Asiantuntijuusalueet: psyykkinen terveys, aivot, stressi ja sen vaikutukset

Professori, ylilääkäri, Valtakunnallisen PET-keskuksen johtaja Juhani Knuuti, p. 050 059 2998, jknuuti@utu.fi
Asiantuntijuusalueet: tutkittu terveystieto, sydän- ja verenkiertosairaudet, virheelliset terveysväitteet ja niiden analysointi tutkitun tiedon avulla

Laskennallisen lääketieteen professori Laura Elo, p. 050 468 0795, laura.elo@utu.fi
Asiantuntijuusalueet: laskennallinen lääketiede, koneoppiminen, bioinformatiikka

Turun biotiedekeskuksen tutkimuspäällikkö John Eriksson, p. 050 409 6624, john.eriksson@bioscience.fi
Asiantuntijuusalueet: kuvantamisteknologiat ja muut virusten havainnoimiseen ja analyyseihin liittyvät tekniikat, kansainväliset tutkimusinfrastruktuurit virusepidemian taltuttamisessa, soluviestintään liittyvät mekanismit

Senior Research Fellow Matej Oresic, p. +358 44 9726094, matej.oresic@utu.fi
Areas of expertise: Systems biology, bioinformatics, metabolomics, lipidomics, biophysics, systems medicine, computational biology

Hoitotieteen emeritaprofessori Helena Leino-Kilpi, p. 050 342 4384, helena.leino-kilpi@utu.fi
Asiantuntijuusalueet: hoitotyöntekijöiden osaaminen ja vastuu tartuntatautipotilaiden hoidossa

Työelämäprofessori, dosentti Tuula Vasankari, p. 050 545 0589, tuula.vasankari@utu.fi
Asiantuntijuusalueet: keuhkosairausoppi, kliininen allergologia

Kliininen opettaja, LT Matthijs Feuth, p. 045 156 4939, Matthijs.Feuth@varha.fi
Asiantuntijuusalueet: covid-19 ja uniapnea, covid-19-infektion mekanismit

Dosentti Ulla Anttalainen p. 050 352 0057, Ulla.Anttalainen@varha.fi
Asiantuntijuusalueet: uniapnea, hengitysvajauksen hoito kotona ja vuodeosastolla

Professori Tarja Saaresranta p. 040 740 1149, tasaare@utu.fi
Asiantuntijuusalueet: uniapnea, hengitysvajauksen hoito kotona ja vuodeosastolla

Yritykset, logistiikka, talous

Terveystaloustieteen professori Mika Kortelainen, p. 050 308 2642, mika.kortelainen@utu.fi 
Asiantuntijuusalueet: terveystaloustiede, koulutuksen taloustiede, taantuman vaikutukset terveyteen, hyvinvointiin ja koulutukseen

Taloustieteen professori Jouko Vilmunen, p. 050 341 8806, jouko.vilmunen@utu.fi  
Asiantuntijuusalueet: suhdannevaihtelut, talouden taantuma, makrotalouden ilmiöt

Professori Lauri Ojala, p. 050 502 7031, lauri.ojala@utu.fi
Asiantuntijuusalueet: kansainvälinen logistiikka, toimitusketjujen johtaminen, kuljetustalous, merenkulkutalous ja satamatoiminnot 

Tutkimusjohtaja Taina Eriksson, Centre for Collaborative Research CCR, p. 040 728 6196, taina.eriksson@utu.fi
Asiantuntijuusalueet: pk-yritysten tilanne ja näkymät, yritysten uudistuminen, kyvykkyydet

Johtaja Antti Saurama, Centre for Collaborative Research CCR, p. 040 592 4921, antti.saurama@utu.fi
Asiantuntijuusalueet: pk-yritysten tilanne ja näkymät, yritysten väliset markkinat (b-to-b), pk-yritysten selviytymiskeinot

Tutkimuspäällikkö Milla Unkila, Disruptiolaboratorio, p. 040 513 4543, milla.unkila@utu.fi 
Asiantuntijuusalueet: disruptiot, sosio-teknologinen muutos, digitalisaatio, päätöksenteko

Pan-Eurooppa Instituutin johtaja, professori Kari Liuhto, p. 040 088 6626, kari.liuhto@utu.fi
Asiantuntijuusalueet: koronapandemian vaikutukset maailmantalouteen, kansainväliseen liiketoimintaan ja Itämeren alueen talouksiin

Ympäristö ja kestävä kehitys

Maantieteen professori Jukka Käyhkö, p. 040 522 5212, jukka.kayhko@utu.fi
Asiantuntijuusalueet: globaali muutos, ilmastonmuutos, kestävä kehitys, ympäristö

Maantieteen professori Jussi Jauhiainen, p. 050 448 1208, jusaja@utu.fi
Asiantuntijuusalueet: koronapandemian vaikutukset muuttoliikkeeseen, maahanmuuttajien lähiympäristön käyttöön, turvapaikkaprosesseihin Euroopan rajaseuduilla ja innovaatioprosesseihin

Digitaalisen paikkatietotutkimuksen professori Niina Käyhkö, p. 040 031 0427, niina.kayhko@utu.fi
Asiantuntijuusalueet: paikkatietoteknologiat, osallistavat paikkatietomenetelmät, kansalaistiede, disaster risk mapping -sovellukset

Apulaisprofessori Nora Fagerholm, p. 040 708 0642, nora.fagerholm@utu.fi
Asiantuntijuusalueet: ympäristö, ulkoilu, viheralueet, kaupunkisuunnittelu, sosio-ekologiset järjestelmät, maisema-arvot

Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen johtaja, VTT Juha Kaskinen, p. 040 543 9645, juha.kaskinen@utu.fi,
Asiantuntijuusalueet: tulevaisuudentutkimus, ennakointi, alueellinen kehittäminen, kestävä kehitys

Dosentti, yliopistonlehtori Katriina Siivonen, p. 050 322 8015, katriina.siivonen@utu.fi
Asiantuntijuusalueet: tulevaisuudentutkimus, etnologia, kulttuuriperinnön tutkimus, kestävä kehitys, kulttuurinen kestävyys, identifikaatioprosessit, tulevaisuusperintö

Dosentti, erikoistutkija Sari Puustinen p. 050 522 4182, sari.puustinen@utu.fi
Asiantuntijuusalueet: Kestävä kehitys, kaupunkisuunnittelu, yhdyskuntasuunnittelu, koronan vaikutukset kaupunkien vapaa-ajan palveluiden käyttöön ja tuotantoon.

Tulevaisuudentutkimuksen professori Petri Tapio, p. 040 555 2963, petri.tapio@utu.fi 
Asiantuntijuusalueet: ennakointi epävarmuuden vallitessa, skenaariot, liikenne, energia, ympäristöpolitiikka

Tulevaisuudentutkimuksen professori Toni Ahlqvist, p. 040 573 7398, toni.ahlqvist@utu.fi
Asiantuntijuusalueet: tulevaisuudentutkimus, teknologiaennakointi, aluekehitys ja -politiikka, talousmaantiede, poliittinen maantiede

Tulevaisuudentutkimuksen emeritaprofessori, dosentti Sirkka Heinonen, p. 040 581 1229, sirkka.heinonen@utu.fi
Asiantuntijuusalueet: tulevaisuudentutkimus, teknologian ennakointi, tulevaisuuslukutaito, heikot signaalit ja mustat joutsenet, huomisen kaupungit, asumisen, työnteon ja koulutuksen tulevaisuudet

Oikeustiede

Julkisoikeuden professori Janne Salminen p. 041 507 3537, janne.salminen@utu.fi 
Asiantuntijuusalue: julkisoikeus, valtiosääntöoikeus, EU-oikeus, perustuslaki, poikkeusolojen oikeudellinen sääntely 

Valtiosääntöoikeuden professori Veli-Pekka Viljanen, p. 040 684 7650, veli-pekka.viljanen@utu.fi 
Asiantuntijuusalueet: valtiosääntöoikeus, perustuslaki, perus- ja ihmisoikeudet, perustuslakivaliokunta, poikkeusolojen sääntely

Kauppaoikeuden professori, eurooppaoikeuden dosentti Tuomas Mylly, p. 040 820 5125, tuomyl@utu.fi 
Asiantuntijuusalueet: immateriaalioikeus, eurooppaoikeus, kilpailuoikeus, digitalisaatio, lääkeaineiden patentointi ja pakkolisensiointi

Oikeustieteen apulaisprofessori Mika Viljanen, p. 040 593 4210, mivevi@utu.fi
Asiantuntijuusalueet: tartunnan jäljityssovellukset

Yhteiskuntatieteet

Professori Jani Erola, p. 029 450 2157, jani.erola@utu.fi 
Asiantuntijuusalueet: sosioekonominen periytyvyys, sosiaalinen liikkuvuus, yhteiskuntaluokat, koulutus, tulot, elinkaari

Sosiologian professori Mikko Niemelä, p. 040 513 3669, miarni@utu.fi
Asiantuntijuusalueet: sosiaalipolitiikka, sosiaaliturva, elinolot, sosiaalinen ja taloudellinen eriarvoisuus, hyvinvointivaltio, terveyspolitiikka

Sosiaalipolitiikan professori Heikki Ervasti, p. 040 511 7146, heierv@utu.fi 
Asiantuntijuusalueet: ihmisten arvot, sosiaalipolitiikka, hyvinvointi, luottamus, sosiaaliturva-asenteet

Sosiaalipolitiikan yliopistonlehtori Milla Salin, p. 050 407 6219, milla.salin@utu.fi
Asiantuntijuusalueet: äitien työajat ja työssäkäynti; työ- ja perhe-elämän yhteensovittaminen; työtä, perhettä ja sukupuolirooleja koskevat asenteet; työelämän tutkimus

Vatio-opin professori Maija Setälä, p. 046 9237859, maiset@utu.fi 
Asiantuntijuusalueet: demokratia, poliittinen osallistuminen, pitkäjänteinen päätöksenteko

Valtio-opin professori Henri Vogt, p. 050 326 5182, henri.vogt@utu.fi
Asiantuntijuusalueet: koronotoimien koordinaatio kansallisen ja EU-tason välillä; koronan globaalit vaikutukset

Yliopistonlehtori, VTT Anniina Kaittila, p. 0445071983, anniina.kaittila@utu.fi 
Asiantuntijuusalueet: parisuhdekonfliktit, perheväkivalta

Taloussosiologian professori Pekka Räsänen, p. 050 567 2230, pekka.rasanen@utu.fi
Asiantuntijuusalueet: informaatioyhteiskunta, kriisit ja poikkeusolot, kuluttajakäyttäytyminen, elämäntapa, väestöryhmittäiset ja kansainväliset vertailut

Professori Lauri Paltemaa, p. 050 326 5014, laupalt@utu.fi 
Asiantuntijuusalueet: Kiinan katastrofinhallinta, kiinalainen yhteiskunta, kulttuuri ja poliittinen historia

Pohjois-Amerikan tutkimuksen professori, Benita Heiskanen, p. +358 29 450 2205, benita.heiskanen@utu.fi
Asiantuntijuusalueet: Yhdysvaltain historia, politiikka ja kulttuuri, Yhdysvaltain asekulttuuri, rotu ja etnisyys Yhdysvalloissa

Lääketieteellisen etiikan professori, dosentti Veikko Launis, p. 050 308 5883, vlaunis@utu.fi
Asiantuntijuusalueet: lääketieteellinen etiikka, terveydenhuollon etiikka, rokotusetiikka

Käytännöllisen filosofian professori Juha Räikkä, p. 029 450 3052, jraikka@utu.fi
Asiantuntijuusalueet: etiikka, kollektiivisen vastuun kysymykset, salaliittoteorioiden etiikka ja epistemologia

Psykologian dosentti Katja Valli, p. 050 547 1797,  katval@utu.fi
Asiantuntijuusalueet: tajunnantutkimus, muuntuneet tajunnantilat ja niiden neuraaliset korrelaatit, nukkuminen ja unennäkö, anestesia, meditaatio

Psykologian dosentti, akatemiatutkija Anna Soveri, anna.soveri@utu.fi 
Asiantuntijuusalueet: ihmisten mielipiteet covid-19-infektiosta, mahdollisesta covid-19-rokotteesta sekä hallituksen asettamista covid-19-rajoituksista, rokotteisiin liittyvä misinformaatio, suhtautuminen rokotteisiin ja vaihtoehtohoitoihin

Lapset, nuoret, koulutus

Professori Christina Salmivalli, p. 040 099 5473, christina.salmivalli@utu.fi
Asiantuntijuusalueet: lasten ja nuorten vertaissuhteet, sosiaalinen kehitys, kiusaaminen, preventio, interventio

Lastenpsykiatrian professori Andre Sourander, p. 050 365 3447, andsou@utu.fi 
Asiantuntijuusalueet: lasten ja nuorten mielenterveys ja psyykkinen hyvinvointi

Professori Niina Junttila, p. 050 337 3436, niina.junttila@utu.fi 
Asiantuntijuusalueet: lasten ja nuorten hyvinvointi, sosiaaliset suhteet, yksinäisyys ja psyykkinen terveys oppimisympäristöissä

Professori Tero Järvinen, p. 046 922 7786, tejuja@utu.fi  
Asiantuntijuusalueet: nuorten koulutuksellinen syrjäytyminen, nuorten koulutukselliset siirtymät

Kasvatustieteen emeritusprofessori Erno Lehtinen p. 040 511 7965, ernoleh@utu.fi 
Asiantuntijuusalueet: oppiminen, etäopetus, opetusteknologiat

Rauman normaalikoulun lehtori Hilppa Jankama, p. 050 433 3818, hilppa.jankama@utu.fi 
Asiantuntijuusalueet: opetus ja oppiminen, etäopetus, lähiopetukseen palaaminen, opetusharjoittelu

Oppimisanalytiikan keskuksen johtaja, professori Mikko-Jussi Laakso, p. 040 513 3519, milaak@utu.fi
Asiantuntijuusalueet: oppimisanalytiikka, oppimisen varmistaminen ja oppimisvaikeuksien tunnistaminen, opetusteknologia, ​etäopetus, ViLLE-järjestelmä

Sosiaalityön professori Mia Hakovirta, p. 040 751 1168, miahak@utu.fi
Asiantuntijuusalueet: perhepolitiikka, lasten elatusjärjestelmät, lasten ja lapsiperheiden köyhyys, yksinhuoltajuus

Kehityspsykologian professori Riikka Korja, riikka.korja@utu.fi 
Asiantuntijuusalueet: stressin vaikutukset, raskausaika, vauvavaihe, lapsen kehitys ja mielenterveys, parisuhde, koko perheen hyvinvointi

Tutkijatohtori Suvi Jokila, suvi.jokila@utu.fi, p. 050 339 7957 ja yliopistonlehtori Kalypso Filippou, kalypso.filippou@utu.fi, p. 046 922 7160
Asiantuntijuusalueet: kansainvälisten opiskelijoiden tilanne koronan aikana, Equalism-tutkimushanke

Muut alat

Tilastotieteen professori Kari Auranen, p. 050 350 6920, kajuaur@utu.fi 
Asiantuntijuusalueet: matemaattinen mallinnus

Yleisen kirjallisuustieteen professori Hanna Meretoja p. 050 329 1783, hailme@utu.fi  
Asiantuntijuusalueet: kulttuuristen kertomusten (kuten sotakertomuksen) käyttö pandemian tarinallistamisessa, kerronnallinen toimijuus, kulttuurinen muisti, traumatutkimus, sairauden ja hyvinvoinnin kerronnallistaminen, kirjallisuuden, filosofian ja historian kytkökset, identiteetin ja kokemuksen tutkimus

Digitaalisen kulttuurin professori Jaakko Suominen, p. 050 328 9586, jaakko.suominen@utu.fi
Asiantuntijuusalueet: sosiaalisen median käyttö ja huumori korona-aikana, etätyö

Ohjelmistotekniikan professori Ville Leppänen, 040 739 3060, ville.leppanen@utu.fi 
Asiantuntijuusalueet: ohjelmistoturvallisuus, ohjelmistosovellukset, yksityisyys

Professori Erkki Sutinen, +358 50 5250460, erkki.sutinen@utu.fi
Asiantuntijuusalueet: Etä- ja digitaalinen läsnäolo, teknologiaan pohjautuvat koulutusratkaisut, digitaalinen teologia, kehittyvien maiden teknologia ja sen muotoilu, luova ongelmanratkaisu

Professori Leo Lahti, p. 050 436 4626, leo.lahti@utu.fi
Asiantuntijuusalueet: avoin tieto, datatiede, tieteellinen laskenta, tiedonlouhinta, koneoppiminen, väestötutkimus, ihmiskehon mikrobiekosysteemit, laskennallinen yhteiskuntatiede

Dosentti Johanna Hautala, p. 050 476 8641, johanna.hautala@utu.fi
Asiantuntijuusalueet: etätyö, luova virtuaalinen tila, etäisyys ja läheisyys innovaatioprosesseissa