Kuvituskuva, jossa ihmisen käsi ja virtuaalinen käsi kohtaavat.

Hoitotyön ammattilaiset otettava tiiviimmin mukaan terveysalan tekoälyn kehittämiseen ja käyttöönottoon 

08.09.2021

Tekoälyn käyttöönotto lisääntyy terveysalalla nopeasti. Hoitotyön ammattilaiset ovat terveydenhuollon suurin ammattikunta, mutta tähän mennessä heidän osallisuutensa terveysalan tekoälyn kehittämiseen ja käyttöönottoon liittyvässä keskustelussa on ollut hyvin vähäistä. Turun yliopiston tutkijat ovat mukana johtamassa asiantuntijaryhmää, joka listasi tavoitteita osallisuuden lisäämiseksi. 

Tekoälyteknologioiden odotetaan tukevan laadukkaampien, turvallisempien ja tehokkaampien terveyspalveluiden tuottamisessa. Asianmukainen terveydenhuollon teknologioiden käyttöönotto edellyttää kuitenkin teknologiaa käyttävien henkilöiden aktiivista osallistumista teknologian elinkaaren alusta loppuun asti.

Turun yliopiston hoitotieteen tutkijat ovat perustajajäseninä kansainvälisen hoitotyön tekoälyn johtajuuden verkostossa, joka pyrkii vahvistamaan hoitotyön ammattilaisten, asiantuntijoiden, johtajien ja tutkijoiden osallistumista tekoälyteknologioiden hyödyntämiseen terveydenhuollossa.

Verkoston muodostaa monitieteinen asiantuntijaryhmä, johon kuluu hoitotieteilijöiden lisäksi muun muassa tekoälyn filosofian, etiikan, oikeuden, käyttöönoton ja tietotekniikan asiantuntijoita. Verkostossa on mukana myös kansainvälisten terveydenhuollon tiedonhallinnan organisaatioiden sekä Kansainvälisen televiestintäliitto ITU:n ja Maailman terveysjärjestö WHO:n Tekoälyä terveydelle -työryhmien johtohenkilöitä. Myös yhteiskunnan ja palveluita käyttävien edustus on katettu.

Verkosto on nyt julkaissut linjaukset turvallisen ja vaikuttavan tekoälyn käyttöönoton varmistamiseksi terveysalalla

– Hoitotyön asiantuntijuuden huomioonottaminen on keskeistä terveysalan tekoälyn kehittämiseen ja käyttöön liittyvissä keskusteluissa. Mielestämme hoitotyön asiantuntijuuden ohjausta terveysalalle käyttöön otettavissa tekoälyratkaisu- ja priorisointikeskusteluissa tulisi lisätä merkittävästi, korostaa yksi verkoston perustajajäseniin kuuluva tutkija Laura-Maria Peltonen Turun yliopiston hoitotieteen laitokselta. 

Ratkaisuksi tarvitaan kohdennettuja toimenpiteitä, jotta hoitotyön asiantuntijat saavuttavat ohjaavamman roolin tekoälyn kehittämiseen ja priorisointiin liittyvässä keskustelussa sekä näiden teknologioiden kehittämisessä ja käyttöönotossa terveydenhuoltojärjestelmissä. 

Verkosto nostaa esiin kolme ensisijaista tavoitetta, joihin on pyrittävä lähitulevaisuudessa:

  1. Hoitotyön ammattilaisten on ymmärrettävä keräämiensä tietojen ja käyttämiensä tekoälyteknologioiden välinen suhde.
  2. Hoitotyön ammattilaisten on tarkoituksenmukaisesti osallistuttava tekoälyn kehittämisen ja käyttöönoton kaikkiin vaiheisiin.
  3. Hoitotyön asiantuntijuudessa on suuri käyttämätön potentiaali valjastettavana tekoälyteknologioiden kehittämisen ja käyttöönoton näkökulmista globaalisti terveyden edistämiseksi ja humanitaarisen toiminnan hyväksi. 

Verkosto on laatinut käytännön ehdotuksia tavoitteiden saavuttamiseksi opetuksen, tutkimuksen ja johtamisen näkökulmista.

Luotu 08.09.2021 | Muokattu 08.09.2021