Ihmisen paras ystävä on lähtöisin Euroopasta

15.11.2013

Turun yliopiston tutkijatohtorin Olaf Thalmannin johtama kansainvälinen tutkijaryhmä on saanut selville, että nykyajan koirat ovat läheisintä sukua muinaisille eurooppalaisille susille. Koirien kesyyntymisprosessi alkoi noin 18 800 - 32 100 vuotta sitten.

​Turun yliopiston tiedote 15.11.2013

Kysymys siitä, missä ja milloin nykykoirat ovat alkaneet kesyyntyä, on herättänyt vuosien saatossa paljon kiistaa eikä yksimielisyyteen ole vieläkään päästy. Ryhmä geneetikkoja ja paleontologeja Suomesta, USA:sta, Saksasta, Belgiasta, Venäjältä, Espanjasta ja Argentiinasta saattaa nyt lopettaa väittelyn tarjoamalla uutta tietoa koirien kesyyntymisen alkuperästä ja ajoituksesta.

– Koirat ovat nyt läsnä monissa ihmiskulttuureissa, mutta tämän läheisen suhteen syntyminen kahden lajin välille on ollut asteittain etenevä prosessi, Thalmann kertoo.

Fossiilit paljastavat tarinan

Tutkijoiden ryhmä käytti uusia molekyylitekniikoita ja analysoi DNA:ta fossiilien jäänteistä kuten luista ja hampaiden juurista. Tutkimusaineistoon kuului materiaalia aikaisemmista oletetuista koirista Euroopan, Aasian ja Amerikan alueelta, ja vanhimmat näytteistä olivat jopa 36 000 vuotta vanhoja.

Tutkimalla kahdeksantoista muinaisen suden/koiran mitokondrioiden genomeja ja vertailemalla niitä laajaan joukkoon nykyajan susien ja koirien genomeja, tutkijat pystyivät osoittamaan, että kaikki nykykoirat ovat läheisintä sukua muinaisille eurooppalaisille susille/koirille.

Tutkimuksessa kävi myös ilmi, että yksikään olemassa oleva susikanta ei ole yhtä läheistä sukua nykyajan koirille kuin muinaiset eläimet, joiden näytteitä tutkittiin. Tämä viittaa siihen, että se eurooppalainen susikanta, joka alun perin synnytti nykykoirat, on kuollut sukupuuttoon.

Metsästyskumppanit

Laajaa fossiileista ja nykyajan näytteistä saatua geneettistä dataa analysoimalla tutkijat pystyivät määrittelemään ajan, jolloin korien kesyyntyminen on saattanut alkaa.

– Pystyimme rajaamaan ajanjakson, ja arvioimme, että koirien kesyyntyminen alkoi noin 18 800 - 32 100 vuotta sitten, Thalmann sanoo.

Mahdollisesti ensimmäinen askel oli yksinkertainen ja kumpaakin osapuolta eli ihmisiä ja alkukoiria hyödyttävä rinnakkaiselo, joka alkoi, kun jälkimmäiset siirtyivät elämään ihmisasutusten läheisyyteen.

– Ajanjakso viittaa siihen, että koirien kesyyntymisen aloittivat metsästäjä-keräilijät ennen viimeisen jääkauden huippua. He ovat ilmeisesti oppineet arvostamaan niitä etuja, joita suurien ja vaarallisten lihansyöjien kesyttäminen tarjosi, ja he käyttivät koiria metsästämisessä, tavaroiden kuljettamisessa ja suojeluapuna, Thalmann pohtii.

Ensimmäisten koirien mysteeri

Yllättäen aikaisimmiksi koiriksi oletetut eläimet, jotka olivat yli 30 000 vuotta vanhoja, eivät osoittautuneet olevan suoraan sukua nykyajan koirille, mikä saatiin selville mitokondrioiden genomeja vertailemalla. Tämä löytö viittaa siihen, että aikaisemmin on tapahtunut kesyyntymisvaihe, joka keskeytyi tai siihen, että olemassa on ollut aikaisemmin tuntematon Pleistoseenikauden susikanta.

Nuoremmat muinaisista näytteistä olivat kuitenkin lähellä nykykoirien näytteitä. Näiden joukossa on 14 700 vuotta vanha näyte Bonn-Oberkasselista, Saksasta, joka määriteltiin morfologisten todisteiden pohjalta koiraksi jo vuonna 1979. Nyt se varmistettiin todeksi myös geneettisen datan perusteella.

– Tutkimuksemme antaa merkittävän panoksen sen kysymyksen selvittämiselle, milloin ja missä koirat alun perin kesyyntyivät. Uusien fossiilien ja muinaisten susien sekä koirien ydingenomien tutkiminen voi kuitenkin tulevaisuudessa tarjota vielä uusia yllätyksiä ihmiskunnan parhaan ystävän historiasta, Thalmann sanoo.

Linkki:

Artikkeli on julkaistu tiedelehdessä Science: Thalmann et al. "Complete mitochondrial genomes of ancient canids suggest a European origin of domestic dogs".
http://www.sciencemag.org/content/342/6160/871

Lisätietoja:

(englanniksi)
tutkijatohtori Olaf Thalmann
Biologian laitos
Turun yliopisto
Puh.: +358 2 333 7085,
Sähköposti: olaf.thalmann(at)utu.fi

(suomeksi)
yliopistotutkija Niklas Wahlberg
Biologian laitos
Turun yliopiston
Puh.: +358 2 333 5569
Sähköposti: niklas.wahlberg(at)utu.fi

Luotu 15.11.2013 | Muokattu 15.11.2013