Politiikkaratkaisujen yhteisluominen teemana kansainvälisessä konferenssissa Turussa 18.–21.6.

04.06.2019

Luonnonvarakeskus ja Turun yliopisto järjestävät yhdessä Eurooppalaisen ekologisen taloustieteen seuran (European Society for Ecological Economics, ESEE) kanssa kansainvälisen konferenssin politiikkaratkaisujen yhteisluomisesta Turussa 18.–21.6.2019. Konferenssin nimi on Co-creation: making ecological economics matter.

Ekologinen taloustiede on ympäristötaloustieteen poikkitieteellinen haara, joka kannustaa ja auttaa yrityksiä, kansalaisia, hallintoa ja päätöksentekijöitä pohtimaan yhdessä luonnon ja talouden kestävää suhdetta sekä luomaan ja testaamaan biotalouden ratkaisuja. Konferenssin ajankohtaisia teemoja ovat luonnon monimuotoisuuden ja ekosysteemipalveluiden turvaaminen, kulutuksen, tarpeiden ja hyvinvoinnin yhteensovittaminen sekä uusien politiikkakeinojen luominen.

Konferenssissa puhuvat muun muassa Luonnonvarakeskuksen tutkimusprofessori Liisa Tyrväinen, Suomen ympäristökeskuksen tutkimusjohtaja Eeva Primmer, professori Graham Smith (University of Westminster, Iso-Britannia), professori Niki Frantzeskaki (Swinburne University of Technology, Melbourne, Australia) ja professori Carsten Herrmann-Pillath (University of Erfurt, Saksa).

Järjestäjät toivovat konferenssiin osallistujia laajalti yhteiskunnan eri aloilta, niin tutkijoita kuin päätöksenteon, hallinnon, median ja kansalaisjärjestöjen edustajia. Kongressin tuloksia pyritään viestimään laajasti myös suurelle yleisölle.

Perinteisiin konferensseihin verrattuna uudella tavalla rakennettu ESEE 2019 -konferenssi on erittäin vuorovaikutteinen ja keskusteleva ja perustuu teemaansa heijastavasti yhteisluomiseen. Myös konferenssin lopputuotteet sisältävät uudenlaisia muun muassa viestinnällisiä tuotteita, kuten videotietoiskuja.

Median on mahdollista haastatella konferenssin puhujia. Haastatteluista voi sopia konferenssin järjestelyistä vastaavan Juha Hiedanpään kanssa (p. +358 295327801, juha.hiedanpaa@luke.fi).

Lisätietoja 

Tutkimusprofessori Juha Hiedanpää, ESEE 2019 -järjestelytoimikunnan puheenjohtaja, juha.hiedanpaa@luke.fi, +358 295327801

Luotu 04.06.2019 | Muokattu 04.06.2019