Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytössä yhä enemmän valinnanvaraa

03.10.2013

 

 

​Turun yliopiston tiedote 3.10.2013

Median edustajat ovat tervetulleita Verkkoja kokemassa -seminaariin, joka järjestetään nyt kymmenettä kertaa. Seminaarin kohderyhmänä ovat opettajat ja opetuksen kehittäjät.

Aika: 10.–11. lokakuuta 2013
Paikka: Business Center Old Mill, Ruukinkatu 2, Turku

Tapahtuman ohjelma: www.verkkojakokemassa.fi  

Poimintoja tapahtuman teemoista:

Onko luentotallennus hevosettoman vaunun pedagogiikkaa?

Koulutusorganisaatioista osa on investoinut automaattisiin luennontaltiointisysteemeihin ja osa jatkaa perinteistä luokkahuoneopetusta. Tuhansia opiskelijoita keräävät massiiviset verkkokurssit ovat suomalaistenkin opiskelijoiden käytettävissä. Ne perustuvat usein luentojen välitykselle ja opiskelijoiden omalle aktiivisuudelle ilman suurta opettajan työpanosta. Taltioidut luennot eivät aivan vastaa tapahtumassa puhuvan Veijo Hietalan esittelemää tosi-tv:n voimaa, mutta palvelevat niitä opiskelijoita joille osallistuminen tietyssä paikassa tiettyyn aikaan on hankalaa.

Olisiko ratkaisuna siirtyminen vanhaan kunnon monimuoto-opetukseen, missä opiskelijat perehtyvät aiheeseen itsenäisesti jo ennen kuin tulevat pohtimaan sitä opettajan kanssa? Tällekin on uusi nimi flipped classroom eli käänteinen opetus.

Pelit jalkautuvat koulutuksen kentälle

Pelien viihdekäyttö ei selityksiä kaipaa. Se on yksinkertaisesti hauskaa ajanvietettä. Myös oppimiseen kaivataan osallistavaa ja yhteistoiminnallista tekemistä. Mutta kuivuuko pelien hauskuus ja imu, kun tavoitteena on oppiminen? Miikka Salavuo tarkastelee pelillisyyttä itsesäätöisen oppimisen tukena, Tuomas Mäkilä esittelee Futuristic Historyn tapaa katsoa vanhaa Turkua ja Tatu Laine tuo esimerkkejä matematiikan oppimisesta oppimispelien avulla.

Verkkoja kokemassa -seminaarin suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa Turun alueen korkeakoulujen opetusteknologista yhteistyötä kehittävä verkosto e-Rappu. Tähän kuuluvat Turun yliopisto, Åbo Akademi, Turun ammattikorkeakoulu, Diakonia-ammattikorkeakoulu ja Yrkeshögskolan Novia sekä Turun kaupungin TOP-keskus.

www.verkkojakokemassa.fi

Luotu 03.10.2013 | Muokattu 07.07.2021