Turun yliopisto ottaa Rauman Seminaarinmäen kaksi rakennusta pois käytöstä

19.06.2013

Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksen käytössä olevissa Artika- ja Torni-rakennuksissa tehdyissä tutkimuksissa on havaittu sisäilman laatuun vaikuttavia tekijöitä, joiden vuoksi yliopisto on päättänyt ottaa rakennukset pois käytöstä.

 

​Turun yliopiston tiedote 19.6.2013

 

Turun yliopisto on selvittänyt yhdessä rakennusten omistajan, Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n kanssa Rauman kampuksen Artika- ja Torni -rakennusten sisäilman laatuun vaikuttavia tekijöitä, koska rakennusten käyttäjät ovat kokeneet rakennusten sisäilman laadun puutteelliseksi.

Tornissa riittämätön ilmanvaihto ja mikrobit heikentävät sisäilman laatua

Mitatut sisäilman lämpötilat olivat pääosin tavoitetasojen mukaisia. Sisäilman hiilidioksidipitoisuus nousi ajoittain korkeaksi, mikä viittaa siihen, että painovoimainen ilmanvaihto ei pysty takaamaan riittävää ilmanvaihtoa tilojen henkilökuormaan nähden. Ilmanvaihdon tehostamismahdollisuuksia selvitetään. 

Torni-rakennuksesta tutkituissa mikrobi-ilmanäytteissä kokonaissieni-itiöpitoisuudet ja kokonaisbakteeripitoisuudet olivat Työterveyslaitoksen toimistoympäristöön sovellettaviin viitearvoihin verrattuna koholla.
 
Rakennukseen tehdään perusteellinen kuntotutkimus. Vaurioituneeksi epäiltyihin alueisiin tehdään rakenneavauksia rakenteiden kunnon arvioimiseksi ja tarvittaessa otetaan materiaalinäytteitä mikrobivaurioiden paikantamiseksi.
 

Artikassa kosteusvaurioita

Artika-rakennuksen tutkimuksissa on havaittu laaja-alaisia kosteus- ja mikrobivaurioita, joista on suora ilmayhteys opetustiloihin.
 
Kosteusvaurioiden syyt selvitetään ja korjaustoimista päätetään sen jälkeen.
 
Kummankin rakennuksen huonekalut, työvälineet ja muu materiaali puhdistetaan asianmukaisesti ennen kuin niitä voidaan siirtää muihin rakennuksiin.

Rakennusten toiminnoille etsitään väistötilat

Torni-rakennuksessa sijaitsee useiden aineiden opetustiloja sekä liikuntatiloja. Artikassa sijaitsevat kuvataiteen opetustilat ja opiskelijoiden käyttämiä tiloja.
 
– Rauman opettajankoulutuslaitos ja normaalikoulu tekevät suunnitelman rakennuksissa olevien toimintojen sijoittamisesta muihin Seminaarinmäen rakennuksiin, niin että toiminta voi jatkua keskeytyksettä lukuvuoden alkaessa elokuussa, yliopiston talousjohtaja Siru Helminen kertoo.
 
Rakennusten sisäilmaongelmia selvittää moniammatillinen asiantuntijaryhmä, johon kuuluvat kiinteistön omistajan edustaja, yliopiston tilahallinnon edustaja, sisäilma-asiantuntija, kiinteistöhuollon edustaja, työnantajan edustaja, työntekijöiden edustaja, opiskelijoiden edustaja sekä työterveyshuollon ja ylioppilasterveydenhuollon edustajat.
 
Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n mukaan tutkimusten ja selvitysten esiintuomat vauriot korjataan alan parhaita asiantuntijoita ja menetelmiä hyödyntäen. Asiantuntijajoukkoon kuuluvat rakennusten kuntotutkimuksen, korjausrakentamisen, sisäilmastomittausten, talotekniikan, kiinteistönpidon, rakennusfysiikan ja lääketieteen asiantuntijoita.
 
Lisäksi Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:llä on käynnissä useita tutkimus‐ ja kehityshankkeita moniongelmaisten rakennusten tunnistamiseen, tutkimiseen ja korjaamiseen liittyen.
Luotu 19.06.2013 | Muokattu 04.12.2020