Turun yliopiston tutkijat kiteyttävät Turun tuoreimman historian kirjaksi

04.04.2019

Seitsemän Turun yliopiston tutkijaa kaivaa esille Turun tuoreimman historian. Turun kaupungin edellinen historia päättyi vuoteen 1970, tekeillä olevassa teoksessa katsotaan elämää lähes 50 viime vuoden ajalta. Turun kaupungin tilaama teos valmistuu keväällä 2020. Kaupunki julkaisee teoksen sekä painettuna että sähköisenä.

Turun kaupunki kilpailutti tuoreimman historiansa kirjoittamisen, ja valituksi tuli Turun yliopiston poliittisen historian professorin Vesa Vareksen johtama tutkijaryhmä.
Vares ja emeritusprofessori Timo Soikkanen pureutuvat Turun kunnallispolitiikkaan ja talouteen, yliopisto-opettaja Tiina Lintunen ja erikoistutkija Ville Okkonen turkulaisten arkeen, kansalaisvaikuttamiseen, koulutukseen ja kulttuuriin. Professori Louis Clerc perehtyy Turun kansainvälisiin suhteisiin ja emeritusprofessori Harri Andersson kaupunkisuunnitteluun ja kaavoittamiseen. Projektitutkija Juho Wilska toimii kaikkien apuna erityisesti käyden läpi monipuolista lähdeaineistoa.

– Me kirjoitamme jokainen omasta vahvuusalueestamme, mutta samalla luemme ristiin toistemme teoksia. Kirjan kirjoittaminen on hyvin vuorovaikutuksellista, sillä monet asiat koskettavat eri kirjoittajien aihe-alueita. Esimerkiksi puhuttaessa rakentamisesta, se on sekä meidän kunnallispolitiikasta kirjoittavien että kaupunkisuunnittelusta vastaavan Harri Anderssonin alaa, Vares kertoo.

Valmisteilla oleva teos poikkeaa rakenteeltaan aiemmista Turun historioista. Aiemman historiantutkimuksen tavoin ne rakentuivat vahvasti samalla perustalle otsikointeja ja osioita myöten. Nyt tekeillä olevassa teoksessa tavoitteena on kertoa historia aiempaa lukijaystävällisemmin ja niin, että tiedot liitetään suurempiin konteksteihin ja tarinat herätetään eloon.

Uutta on myös tapa ottaa kaupunkilaiset mukaan historian kertomiseen. Turkulaista arkea tutkivat Tiina Lintunen ja Juho Wilska kutsuvat kaupunkilaisia luokseen kertomaan valituista teemoista. Perjantaina 5.4. kello 10–12 he toivovat turkulaisten tulevan Turun kaupunginkirjaston aulaan kertomaan Ruissaloon liittyvistä muistoista ja tiistaina 9.4. kello 16–18 samaan paikkaan kertomaan 1970- ja 1980-lukujen nuorison bilepaikoista.

Historian aikakausi on Turun rakentamisen kannalta suurten muutosten aikaa.

– Turun lähiörakentaminen alkoi 1970-luvulla ja se on jatkunut tähän asti. Raitioteistä luovuttiin 1972, nyt keskustellaan niiden palauttamisesta. Jokiranta oli jakson alkuvaiheessa teollisuusaluetta, nykyisin asuntoaluetta. Radanvarren joutomaat ovat rakentuneet. Kauppakorttelit, kuten Hansa, rakentuivat tällä aikajaksolla. Kaupunkitilat ovat muuttuneet suuresti, Andersson sanoo.

Kansainvälisissä suhteissa tarkastelujakso kattaa suuren muutoksen kylmästä sodasta Euroopan integraatioon sekä arkipäivän kansainvälistymisen.

 Lisätietoja: turhist@utu.fi, 050 436 0737

Luotu 04.04.2019 | Muokattu 04.04.2019