Tutkijat etsivät työkaluja utooppiseen ajatteluun

05.11.2020

Turun yliopiston sosiologian tutkijat ryhtyvät selvittämään sitä, millä tavoin ja missä suomalaiset unelmoivat paremmasta tulevaisuudesta. Poliittinen mielikuvitus ja vaihtoehtoiset tulevaisuudet -hankkeen tavoitteena on innostaa suomalaiset käyttämään avarakatseisemmin poliittista mielikuvitusta.

Sosiologian professori Suvi Salmenniemen johtama tutkimushanke avaa käynnissä olevaa poliittista murrosta, jota luonnehtivat yhtäältä huoli poliittisen mielikuvituksen kuolemasta ja demokratian kriisistä ja toisaalta tarve vaihtoehtoisille yhteiskuntamuodoille ja yhteiskunnalliselle muutokselle kohti kestävää tulevaisuutta.

– Tavoitteenamme on kartoittaa poliittisen ja yhteiskunnallisen toisinkuvittelun käytäntöjä. Niiden avulla voimme elävöittää sekä julkista poliittista mielikuvitusta että sosiologian metodologista ja teoreettista mielikuvitusta, Salmenniemi sanoo.

Tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa tutkijat etsivät yhteiskunnallista toimijuutta, jota ihmiset eivät välttämättä itse miellä sellaiseksi. Jo nyt esille on noussut yhteistyö taiteilijayhteisöjen kanssa. Toisessa vaiheessa järjestetään kaikille avoimia työpajoja, joissa opetelleen utooppista ajattelua.

Nelivuotisen hankkeen tavoitteena on myös löytää keinot utooppisen ajattelun opettamiseen ja kehittämiseen.

Lisätietoja: Turun yliopiston sosiologian professori Suvi Salmenniemi 050 522 6457, suvi.salmenniemi@utu.fi

Luotu 05.11.2020 | Muokattu 05.05.2021