Vuoden 2020 dosentti Veronika Laippala on internetin kielenkäyttöä tutkiva kielentutkija

13.02.2020

Turun yliopistojen dosenttiyhdistys nimittää vuosittain ansioituneen dosentin Vuoden dosentin -arvonimellä. Nimitysperusteissa on korostettu sekä korkeaa akateemista meritoitumista että yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Vuoden 2020 dosentti on digitaalisen kielentutkimuksen apulaisprofessori ja soveltavan kieliteknologian dosentti Veronika Laippala Turun yliopiston kieli- ja käännöstieteiden laitokselta. 

Hum tutkimus Sirkkala (18)

Laippalan tutkimus tuo yhteen kielentutkimusta ja kieliteknologiaa eli kieltä käsittelevien laskennallisten menetelmien kehittämistä. Yhteistyössä tulevaisuuden teknologioiden laitoksen ja TurkuNLP-tutkimusryhmän kanssa hän on ollut rakentamassa laajasti käytettyjä kieliteknologian työkaluja suomen kielelle. Laippalan johtamat tutkimusryhmän hankkeet ”Uutinen, mielipide vai jotain muuta? Erilaiset tekstit ja niiden automaattinen tunnistus monikielisestä internetistä” ja ”Suomenkielinen internet kieliaineistoksi” (yhteishanke Filip Ginterin kanssa) kehittävät kielimuotoisia big data -aineistoja ja luovat uudenlaisia mahdollisuuksia kaikelle kielimuotoista dataa hyödyntävälle tutkimukselle. 

Internetillä on tiedonlähteenä monia etuja: se on monikielinen, usein ilmainen ja helposti saavutettavissa. Paradoksaalisesti internetin suuri koko kuitenkin rajoittaa sen potentiaalia, sillä tietoa on hankala löytää. Esimerkiksi Google-haku saattaa palauttaa valtavan listan erilaisia dokumentteja, ja hakutuloksissa sekoittuvat tekstit keskustelupalstoista uutisiin, mielipidekirjoituksiin ja käyttöohjeisiin. Viimeisimmissä hankkeissaan Laippalan tavoite on tarkastella näiden erilaisten internetissä käytettävien tekstien ominaispiirteitä ja kehittää näitä automaattisesti tunnistava järjestelmä.

Veronika Laippala esittelee tutkimustaan Turun yliopistojen dosenttiyhdistyksen 70-vuotisjuhlassa, joka järjestetään Sibelius-museolla 20.2.2020 klo 18 alkaen. Tilaisuuden juhlapuhujana on Siirtolaisuusinstituutin toimitusjohtaja, dosentti Tuomas Martikainen, jonka aiheena on ”Kansainväliset muuttoliikkeet muuttuvassa maailmassa”.

Luotu 13.02.2020 | Muokattu 13.02.2020