Muutoskyvykäs yritys -hankkeeseen haetaan mukaan yrityksiä

22.04.2021

Muutoskyvykkyyttä vahvistavaan kehityshankkeeseen etsitään osallistumaan isoja ja pieniä yrityksiä ja yrittäjiä. Voit käyttää alla olevaa lomaketta tai ilmoittaa pelkästään sähköpostilla kiinnostuksen osallistua hankkeeseen 6.5.2021 mennessä.Otamme vastaan tämänkin päivämäärän jälkeen tulleita sähköposteja, jotta saamme tietoa kiinnostuneiden määrästä.

Muutoskyvykäs yritys -kehityshankkeen tavoitteena on parantaa yritysten ja yrittäjien kykyä selvitä ja menestyä muuttuvassa ja epävarmassa toimintaympäristössä. Yritystoiminnan tehokkuutta, uudistumiskykyä sekä työhyvinvointia kehitetään muutosjoustavuuden arvioinnin sekä verkkopohjaisten valmennusmoduulien avulla. Yrittäjälle hanke tarjoaa työkaluja ja oman muutoskyvykkyyden ja työhyvinnoin vahvistamiseen.

Osallistuminen hankkeeseen on yrityksille maksutonta.

Miksi mukaan?

  • muutoskyvykkyys on noussut keskeiseksi menestystekijäksi
  • yritys saa luotettavaan arviointitietoon perustuvan tilannekuvan yrityksen muutosjoustavuuden eri osa-alueista sekä osaamisen tasosta.
  • valmennusmoduulit vahvistavat yrityksen henkilöstön osaamista ja työhyvinvointia.
  • yrittäjille on suunnattu oma valmennusryhmä vertaisten kanssa.
  • yritys saa hankkeen kokeneilta asiantuntijoilta ohjausta kehittämistoimien toteuttamiseen.

Valmennukset alkavat vuoden 2022 alussa.

Hankkeeseen haetaan ESR-rahoitusta, ja yritysten alustava kiinnostus aiesitoumuksen tai sähköpostin muodossa on erittäin tärkeää. Kehityshanketta toteuttavat Turun yliopiston Brahea-keskus ja kauppakorkeakoulu sekä Vaasan yliopisto, joilla on vahva alan tutkimus- ja kehittämisosaaminen.

>> Muutoskyvykäs yritys -hankkeen esite, jossa moduulit (PDF)

>> Aiesitoumus yritykselle (DOC)

Aiesitoumuksen tai vapaamuotoisemman kiinnostuksen osallistua voi toimittaa sähköpostitse Heli Trappille (htrapp@utu.fi) tai Tiina Anttilalle (tiina.anttila@utu.fi) 6.5.2021 mennessä, mutta otamme vastaan aiesitoumuksia/sähköposteja tämän jälkeenkin.

Luotu 22.04.2021 | Muokattu 29.04.2021