Paarakennus syksylla hires 1

Sakari Alhopuron säätiöltä liki 500 000 euroa Turun yliopiston lääketieteen ja luonnontieteen tutkijoille

28.05.2020

Sakari Alhopuron säätiö rahoittaa yhteensä 10 Turun yliopiston tutkijaa ja tutkimusryhmää. 

Tänä vuonna toimintansa aloittanut Sakari Alhopuron säätiö rahoittaa yhteensä 16 tutkijan ja tutkimusryhmän työtä kaikkiaan 750 000 eurolla. Rahoitusta myönnettiin muun muassa borrelioosin diagnostiikan ja välittäjäeläinten tutkimuksiin sekä hankkeeseen, jossa selvitetään viheraltistuksen merkitystä terveydelle. 

Säätiö sai määräaikaan mennessä 186 apurahahakemusta. Myönteisen päätöksen sai 16 hakijaa, joiden kesken 750 000 euron suuruinen summa jaetaan. Säätiölle saapuneista hakemuksista 65 prosenttia suuntautui lääketieteelliseen ja 35 prosenttia luonnontieteelliseen tutkimukseen. Mukana oli myös hankkeita, jotka kattavat molempia tieteenaloja.

– Ansiokkaita hakemuksia tuli paljon, joten päätösten tekeminen oli vaikeaa. Tänä vuonna päätimme myöntää rahoitusta väitöskirjan jälkeiseen tutkimustyöhön ja kannustaa näin lahjakkaita nuoria jatkamaan tutkijan uralla, säätiön hallituksen puheenjohtaja Sakari Alhopuro sanoo.

Apuraha myönnettiin seuraaville Turun yliopiston tutkijoille ja tutkimushankkeille:

  • Kaunisto Kari, Turun yliopisto, 60 000 €: "Hyönteisten suolistomikrobiston lajisto ja sen vaikutukset lisääntymismenestykseen"
  • Laitinen Tomi, Turun yliopisto, 60 000 €: "The long-term effects of child, adolescent, and young adult lipid and lipoprotein levels on future cardiovascular disease"
  • Mäkinen Katja, Turun yliopisto, 60 000 €: "Jodin ja kilpirauhashormoneiden esiintyminen ja merkitys Itämeren eliöstössä ja ekosysteemin säätelyssä"
  • Pietikäinen Annukka, Turun yliopisto, 60 000 €: "Uusi menetelmä borrelioosidiagnostiikan tueksi - Borrelioosin kuvantaminen positroniemissiotietokonetomografian (PET-TT) avulla"
  • Poosakkannu Anbu, Turun yliopisto, 23 269 €: "Characterization of microbial communities of migratory birds and bats in northern Europe."
  • Rainio Miia, Turun yliopisto, 60 000 €: "Metallien vaikutus varpuslintujen mikrobiyhteisöön (Impacts of metal pollution on early-life environment of passerine birds)"
  • Seltmann Martin, Turun yliopisto, 20 728 €: "To be or not to be social? Causes and health consequences of sociality and friendship"
  • Sormunen Jani, Turun yliopisto, 60 000 €: "Eläinlajiston monimuotoisuus ja sen vaikutukset puutiaisten ja puutiaisvälitteisten taudinaiheuttajien esiintymiseen Seilin saarella"
  • Takeda Akira, Turun yliopisto, 60 000 €: "The impact of endothelial and stromal cell heterogeneity on cancer cell fitness"
  • Weijola Valter, Turun yliopisto, 23 269 €: "Species diversity and ecology of the herpetofauna of New Guinea"

Lääkintöneuvos Sakari Alhopuron perustaman säätiön tavoitteena on tukea ja edistää korkeatasoista lääketieteellistä tutkimusta, luonnon monimuotoisuutta, yrittäjyyttä sekä suomalaisen yhteiskunnan hyvinvointia ja kulttuuria. Säätiön hallitus tekee vuosittain päätökset haettaviksi tulevien apurahojen painopistealueista, joista tiedotetaan säätiön verkkosivuilla.

Luotu 28.05.2020 | Muokattu 28.05.2020