Selvitys tulevaisuuden yhteysalusliikenteen kehittämistarpeista julkaistu -MKK mukana toteutuksessa

09.09.2021

Saaristoliikenteeseen, erityisesti yhteysalusliikenteeseen, kohdistuu monia kehittämistoiveita niin saaristolaisten, palvelun tarjoajien kuin palvelun tilaajan näkökulmasta. Yhteysalusliikenteen aluskanta on vanhaa, reitit eivät vastaa kaikilta osin käyttäjien tarpeita, ja myös saaristolaissa oleva kirjaus saaristoliikenteen järjestämisestä koetaan monin osin haasteelliseksi ja vaikeaksi toteuttaa.

Tulevaisuuden yhteysalusliikenne-selvitys toteutettiin Saaristoasiain neuvottelukunnan asettaman saaristoliikennetyöryhmän toimesta. Siinä keskitytään yhteysalusliikenteen tulevaisuuden näkymiin niin alustekniikan, -turvallisuuden kuin ympäristövaatimusten näkökulmasta. Lisäksi selvityksen tavoitteena oli tarkastella digitalisaation tarjoamia mahdollisuuksia sekä yhteysalusliikenteen eri rahoitus- ja hallinnointimalleja. Tavoitteena oli myös luoda näkymiä tulevaisuuden saaristoon yhteysalusliikenteen näkökulmasta. Selvitys antaa ajantasaista tietoa saariston yhteysalusliikenteen kehittämiseksi.

Selvityksen kirjoittajia ovat Varsinais-Suomen liiton saaristo- ja maaseutuasiamies Sami Heinonen, saaristoasiain neuvottelukunnan pääsihteeri Elina Auri, Euroopan meriturvallisuusviraston emeritus pääjohtaja Markku Mylly, Turun yliopiston kauppakorkeakoulun logistiikan professori Lauri Ojala, sekä Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksesta projektipäällikkö Sari Repka ja erikoissuunnittelija Riitta Pöntynen.

Sari Repka laati osion ympäristövaatimusten kehitysnäkymistä liittyen yhteysalusliikenteen kalusto ja liikennöintiin. Selvityksen osio 5, Saariston vaihtoehtoiset tulevaisuuskuvat on Repkan ja Pöntysen toteuttama.

Lue Tulevaisuuden yhteysalusliikenne-selvitys tässä linkissä maa- ja metsätalousministeriön verkkosivuilla.

Lisätietoja: Sari Repka, p. 040 801 9206, sari.repka(at)utu.fi

 

Luotu 09.09.2021 | Muokattu 11.09.2021