Aikuiskasvatustieteen perusopinnot avoimena yliopisto-opetuksena

Aika

16.9.2021 klo 17.30 - 19.30
Tervetuloa avoimena yliopisto-opetuksena järjestettävien aikuiskasvatustieteen perusopintojen esittely- ja aloitusohjaustilaisuuteen!

Perusopinnot (25 op) alkavat syyskuussa 2021 ja ne järjestetään verkko-opintoina. Opintokokonaisuudesta voi opiskella myös yksittäisiä, eri teemoja käsitteleviä opintojaksoja lukuvuoden aikana.

Esittely- ja aloitusohjaustilaisuus on tarkoitettu opintoihin ilmoittautuneille ja opiskelun aloittamista vielä harkitseville. Tilaisuudessa kerrotaan opiskelusta avoimessa yliopistossa sekä opintojen sisällöistä ja suoritustavoista. Voit esittää myös kysymyksiä opinnoista.

Osallistuminen Zoomissa:
Tilaisuus järjestetään verkossa osoitteessa (kopioi osoite):
https://utu.zoom.us/j/63398651854
salasana: 991244

Tutustu Zoom-ohjeisiin!