Aikuiskasvatustieteen perusopinnot avoimena yliopisto-opetuksena

Aika

10.1.2022 klo 17.00 - 19.00
Tervetuloa avoimena yliopisto-opetuksena järjestettävien aikuiskasvatustieteen perusopintojen aloitusohjaustilaisuuteen!

Verkko-opintoina järjestettävät perusopinnot (25 op) voi aloittaa tammikuussa 2022 ja opintokokonaisuudesta voi opiskella myös yksittäisiä, eri teemoja käsitteleviä opintojaksoja.

Aloitusohjaustilaisuus on tarkoitettu opintoihin ilmoittautuneille ja opiskelun aloittamista vielä harkitseville. Tilaisuudessa kerrotaan opiskelusta avoimessa yliopistossa sekä opintojen sisällöistä ja suoritustavoista. Voit esittää myös kysymyksiä opinnoista.

Osallistuminen Zoomissa:
Tilaisuus järjestetään verkossa osoitteessa (kopioi osoite):
osoite tulossa

Tutustu Zoom-ohjeisiin!