Aikuiskasvatustieteen perusopintojen aloitusohjaus avoimessa yliopistossa

Aika

12.1.2021 klo 17.30 - 19.00
Aikuiskasvatustieteen perusopinnot (25 op) voi opiskella avoimessa yliopistossa verkko-opintoina. Opintokokonaisuus on alkanut syksyllä 2020, mutta perusopintoihin tai yksittäisille opintojaksoille voi tulla mukaan myös lukuvuoden aikana.

Kevätlukukauden alussa pidettävään opintojen aloitusohjaukseen ovat tervetulleita sekä opintoihin ilmoittautuneet että opiskelun aloittamista vielä harkitsevat!

Tilaisuus järjestetään Zoom-verkkoympäristössä. Ota yhteyttä opintosihteeriin osoitteella mirja.ylikorpi@utu.fi ja pyydä linkki osallistumiseen.