Ajankohtaista oikeuskäytäntöä yhteisomistuksesta ja aviovarallisuussuhteista ZOOM

Aika

5.2.2021 klo 12.30 - 16.00
Yhteistyössä Suomen Asianajajaliiton kanssa järjestettävä koulutus asianajajille ja asianajotoimistoissa työskenteleville lakimiehille.
Kurssilla perehdytään ajankohtaisiin aviovarallisuusjärjestelmää ja ositusta sekä yhteisomistusta koskeviin teemoihin.

Luennoitsija: prof. Tuulikki Mikkola, Turun yliopisto