Ajankohtaista sananvapaudesta tietoverkoissa - PERUTTU

Aika

21.5.2021 klo 12.30 - 16.00
Yhdessä Suomen Asianajajaliiton kanssa järjestettävä koulutus. Suunnattu asianajajille ja asianajotoimistoissa työskenteleville lakimiehille.
Hinta: 185 euroa + alv 24%

Koulutuksessa käsitellään sananvapautta ja sen rajoja tietoverkoissa mm. tuoreiden tapausesimerkkien pohjalta sekä perehdytään ns. pimeän verkon toimintaperiaatteisiin ja siellä ilmenevään rikollisuuteen.

Tarkempi sisältö:

• "Vihapuhe" ja "maalittaminen" rikoslain näkökulmasta
• Oikeuskäytäntöä sananvapausrikoksista ja sananvapauslain mukaisten pakkokeinojen käytöstä
• Oikeuskäytäntöä oikeudesta tulla unohdetuksi verkon hakupalveluissa
• Tor-verkko (tekniset perusteet, rikollisuusilmiöt, rikostutkinta ja todistelu)

Sitova ilmoittautuminen viimeistään 13.5.2021

Järjestäjät: Oikeustieteellisen tiedekunnan täydennyskoulutus & Suomen Asianajajaliito