Asiantuntijatodistelu kiinteistöriidassa - Helsinki

Aika

10.10.2022 klo 13.00 - 16.00
Oikeustieteellinen tiedekunta järjestää yhteistyössä Asianajajaliiton sekä Itä-Suomen ja Lapin yliopistojen kanssa ammatillisen täydennyskoulutustilaisuuden asianajajille ja asianajotoimistojen muulle henkilöstölle.

Koulutuksessa syvennetään kiinteistöriitoihin ja niihin liittyvien todistelukysymysten ymmärtämistä. Koulutus antaa valmiuksia hyödyntää todistelu-uudistuksen yhteydessä täysin uudistettua asiantuntijatodistelua kiinteistöriitaoikeudenkäynneissä sekä laajentaa osallistujien tietämystä kiinteistöjen virheisiin liittyvästä juridiikasta.

Ilmoittautuminen on sitova.

Koulutus järjestetään, mikäli osallistujia on riittävästi. Mahdollisesta peruuntumisesta ilmoitamme erikseen. Koulutuksen peruuntuessa osallistumismaksu palautetaan.