Avoimena yliopisto-opetuksena järjestettävien kasvatustieteen perusopintojen (verkko-opinnot) aloitusohjaus

Aika

8.1.2020 klo 17.00 - 19.30
Kasvatustieteen perusopinnot 25 op tai perusopintojen yksittäisiä opintojaksoja voi avoimessa yliopistossa opiskella joustavina verkko-opintoina. Opinnot alkavat aloitusohjauksella, johon ovat tervetulleita mukaan opintoihin ilmoittautuneiden lisäksi opiskelun aloittamista vielä harkitsevat!