ERASMUS+ -projektin LALI (Language and literacy learning through art) projektitapaaminen

Aika

17.6.2019 klo 9.00 - 18.6.2019 klo 16.00
LALI (Language and literacy learning through art)
Monikansallisessa LALI-hankkeessa pyritään tukemaan maahanmuuttajien kotoutumista opettamalla paikalliskieltä ja luku- ja kirjoitustaitoa taiteen avulla. Paikalliskielen opetuksen lisäksi hanke tuottaa verkkomateriaaleja opettajien, kouluttajien ja muiden ammattilaisten käyttöön maahanmuuttajien integraation tueksi.
Projektin lopputuloksena on vapaasti verkossa saatavilla oleva monipuolinen opetuspaketti neljällä eri kielellä: suomeksi, englanniksi, ranskaksi ja saksaksi. Projektin aikana kerätään myös tutkimusaineistoa multimodaalisesta vuorovaikutuksesta. Turun yliopistolla hankkeeseen osallistuvat molemmat humanistisen tiedekunnan laitokset.

Hankkeen johtaja (KKL): Maarit Mutta
Rahoittaja: ERASMUS+ (2017-1-FR01-KA204-037399), 2017-2020
Kansainväliset partnerit (LALI):
Élan interculturel (projektin koordinointi, Pariisi, Ranska)
De l’Art et D’autre (Pariisi, Ranska)
Stand 129 (Wien, Itävalta)
Institute of Informatics and Economics, University of Sopron (Unkari)
Muut pääyhteistyökumppanit:
Turun Taidemuseo
Turun kaupungin ulkomaalaisyksikkö
Murto, Jolita