Erityispedagogiikan aineopinnot avoimena yliopisto-opetuksena (aloitusohjaus)

Aika

5.9.2024 klo 17.00 - 18.45
Tervetuloa avoimena yliopisto-opetuksena järjestettävien erityispedagogiikan aineopintojen aloitusohjaustilaisuuteen!

Tilaisuus on tarkoitettu aineopintoihin ilmoittautuneille ja myös opiskelun aloittamista vielä harkitseville.

Erityispedagogiikan aineopinnot (35 op) alkavat syksyllä 2024 ja ne voi opiskella joustavina verkko-opintoina. Aineopintoja järjestetään myös avoimen yliopisto-opetuksen yhteistyöoppilaitoksissa. Aineopintoihin voivat osallistua oppiaineen perusopinnot suorittaneet.

Aloitusohjauksessa kerrotaan opiskelusta avoimessa yliopistossa, opintojen sisällöstä ja suoritustavoista. Voit esittää myös kysymyksiä opinnoista.

Osallistuminen Zoomissa:
Tilaisuus järjestetään verkossa osoitteessa (kopioi osoite):
https://utu.zoom.us/my/kasvatustieteet

Tutustu Zoom-ohjeisiin!