EU koulutuksen ja tutkimuksen asialla - miten kehittyvien maiden koulutuksen laatua parannetaan

Aika

29.11.2019 klo 10.00 - 12.00
Tervetuloa vierailuluennolle!

Rauman kampukselta luokanopettajaksi valmistunut Seconded National Expert-Team Leader Kirsi Lindroos EU:n komissiosta saapuu Educariumille alustamaan aiheesta EU koulutuksen ja tutkimuksen asialla - miten kehittyvien maiden koulutuksen laatua parannetaan. Kirsi kertoo mm. EU:n tukijärjestelmistä ja työstä, mitä päivittäin tehdään kehittyvien maiden suuntaan ja miten konkreettisesti tuetaan mahdollisten tulevien EU-jäsenmaiden yhteiskunnallista kehitystä koulujärjestelmän uudistamisen kautta

Tule kuuntelemaan ja keskustelemaan!
Minna Aslama