Globaalit muutokset ja Varsinais-Suomen kärkialat – ennakointifoorumi Polttimo muutoksen työkaluna

Aika

13.9.2022 klo 14.30 - 17.30
Kohtaamme parhaillaan useita haastavia kompleksisia muutosilmiöitä, joista meidän on opittava ja joihin meidän on vaikutettava tai joihin meidän on sopeuduttava yhteiskuntana, organisaatioina ja yksityisinä kansalaisina. Ilmastonmuutoksen, luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen, COVID-19-pandemian ja globaalien toimitusketjuongelmien lisäksi Venäjän hyökkäys Ukrainaan muutti ja muuttaa edelleen monta asiaa käytännössä jokaisen eurooppalaisen elämässä ja laajemminkin maailmalla muutosten kumulatiivisten vaikutusten vuoksi. Globaalit ilmiöt ulottavat vaikutuksensa nopeasti kaikkiin maailman kolkkiin. Kehittyneissä yhteiskunnissa esimerkiksi energiaan, raaka-aineisiin ja osaavan työvoiman liikkeisiin vaikuttavat muutokset tuntuvat välittömästi. Siksi vaikutuksia on kyettävä ennakoimaan ja varautumaan nopeisiinkin muutoksiin. Harvoin laajoja tulevaisuuden ilmiöitä, uhkia ja mahdollisuuksia kuitenkaan tarkastellaan organisaatioiden yhteistyönä.

Turun yliopiston tuottama palvelu Tulevaisuustislaamo vastaa tähän tarpeeseen. Ennakoinnin palvelualusta -hankkeen työn tuloksena syntyi ajatus koota säännöllisesti yhteen seudun kärkialojen toimijoita tulkitsemaan ja jalostamaan tutkimuksen tuottamaa tulevaisuustietoa. Tulevaisuustislaamon Polttimo on foorumi, jonka tarkoituksena on tukea käytössä olevaa tulevaisuustietoa hyödyntäen Varsinais-Suomen kärkialoja; auttaa niitä löytämään uusia mahdollisia avauksia ja ennakoida disruptioita pärjätäkseen markkinoilla ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävillä tavoilla. Polttimo haluaa olla mukana tekemässä ja tukemassa tätä työtä.

Aloitamme muutaman kerran vuodessa toteutettavien tapahtumien sarjan 13.9.2022. Tule mukaan ennakoimaan ja tekemään muutosta!

Tilaisuuden ohjelma:
14:30 – 15:00 Kahvitarjoilu ja vapaa kuulumisten vaihto
15:00 – 15:10 Tervetuloa, Turun yliopiston sidosryhmäsuhdejohtaja Leena Wahlfors
15:10 – 15:20 Mikä Polttimo? Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen Tero Villman ja Keijo Koskinen
15:20 – 15:30 Miksi ennakoida? professori Toni Ahlqvist
15:30 – 15:45 Tulevaisuustiedon lähteillä, erikoistutkija Maria Höyssä
15:45 – 16:15 Paneelikeskustelu ennakoinnista ja disruptioista. Toni Ahlqvistin kanssa keskustelemassa Pemamek Oy:n markkinointi- ja viestintäjohtaja Emilia Vuorela, Great Minds Oy:n toimitusjohtaja ja partneri Kirsi Kostia, Aboa Advestin toimitusjohtaja, perustajaosakas Timo Ketonen, sekä Turku Science Parkin asiakkuuspäällikkö ja TY:n työelämäprofessori Janne Lahtiranta
16:15 – 16:30 Tauko
16:30 – 17:30 Paja: Varsinais-Suomen kärkialat muutoksessa
17:30 Tilaisuus päättyy

Lisätietoja

Tero Villman